Engels conversatie (gevorderd) deel 2

Engels conversatie (gevorderd) deel 2

Engels – Threshold 4 mondeling (60 lestijden)

Heb je een goede basiskennis en wil je graag vlotter Engels leren spreken? Dan is deze cursus iets voor jou!

In deze cursus ga je veel praten en leer je genuanceerder communiceren. We herhalen en oefenen constructies die je al kent. Je zal je woordenschat uitbreiden en je drempelvrees overwinnen om Engels te spreken.

Je gaat gesprekken voeren over diverse thema’s uit de wereld rondom ons. Daarbij vertrekken we vanuit actueel audio- en beeldmateriaal. Er zijn improvisaties, informele discussies en gedachtewisselingen over allerlei onderwerpen. De cultuur, tradities en gewoontes in de Engelstalige landen komen in deze cursus vanzelfsprekend uitvoerig aan bod.

We blijven werken aan luistervaardigheid. We oefenen met authentieke fragmenten uit film en media en hebben aandacht voor taaldiversiteit


Do you already have a good basic knowledge of English and would you like to further practice and improve your speaking and listening skills? Then this course is for you.

In this course you will talk a lot and learn to express yourself in a better and more nuanced way. We will repeat and practise constructions you already know. You will expand your vocabulary and overcome your fear of speaking English.

You will be able to hold a conversation on various topics from the world around us. In doing so, we draw on current audio and visual material. There are improvisations, informal discussions and conversations on a variety of topics. The culture, traditions and customs of English-speaking countries are naturally discussed in detail in this course.

We continue to work on listening skills. We practise with authentic fragments from film and media and pay attention to language diversity.


Deze module komt uit de opleiding “Engels richtgraad 2 (ERK B1)”.

Beveren

Puithoek – Kruibekesteenweg 51

Engels conversatie (gevorderd) deel 2    (donderdagvoormiddag)cursusnummer: 232409528
Startdatum: 01/02/2024 - Einddatum: 20/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 21/03/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, moet je geslaagd zijn voor Engels Threshold 3 mondeling. Je kan ook instappen op basis van andere attesten of als je slaagt in onze vrijstellingsproef bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 90
  • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
  • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...