Engels 7 – levensgenieters deel 13

Engels 7 – levensgenieters deel 13

Engels – Vantage mondeling A (120 lestijden)

Heb je een goede basiskennis Engels en wil je graag jouw spreek- en luistervaardigheid verder oefenen en verbeteren? Dan is deze cursus Engels conversatie (tweewekelijks) iets voor jou.

In deze cursus ga je veel praten en leer je genuanceerder communiceren. We herhalen en oefenen constructies die je al kent. Je zal je woordenschat uitbreiden en voor een groep Engels kunnen spreken. Engels praten, dat is doen!

Je gaat gesprekken voeren over diverse thema’s uit de wereld rondom ons. Daarbij vertrekken we vanuit actueel audio- en beeldmateriaal. Er zijn rollenspelen en improvisatie over allerlei onderwerpen. De cultuur, tradities en gewoontes in de Engelstalige landen komen in deze cursus vanzelfsprekend uitvoerig aan bod.

We blijven werken aan luistervaardigheid. We oefenen met authentieke fragmenten uit film en media en hebben aandacht voor taaldiversiteit. Versta je ook het Aussie English?


Deze modules komen uit de opleiding “Engels richtgraad 3 (ERK B2)”.

 

Grembergen

Woon- en zorgcentrum De Brug – Rootjensweg 77

Engels 7 – levensgenieters deel 13    (dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag)cursusnummer: 232408821
Startdatum: 12/09/2023 - Einddatum: 18/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, moet je geslaagd zijn voor Engels 6 (Threshold 4 mondeling en schriftelijk). Je kan ook instappen op basis van andere attesten of als je slaagt in onze vrijstellingsproef bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 90
  • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
  • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...