Engels 7 – levensgenieters conversatie

Engels 7 – levensgenieters conversatie

Engels – Vantage mondeling B (60 lestijden)

Heb je een goede basiskennis en wil je graag vlotter Engels leren spreken? Dan is deze tweewekelijkse cursus iets voor jou!

We besteden vooral aandacht aan mondelinge, genuanceerde  communicatie en oefenen constructies die je al kent. Je zal je woordenschat uitbreiden en je drempelvrees overwinnen om Engels te spreken.

Je gaat gesprekken voeren over diverse thema’s uit de wereld rondom ons. Daarbij vertrekken we vanuit actueel audio- en beeldmateriaal. Er zijn rollenspelen en improvisatie over allerlei onderwerpen. De cultuur, tradities en gewoontes in de Engelstalige landen komen in deze cursus vanzelfsprekend uitvoerig aan bod.

We blijven ook werken aan luistervaardigheid, oefenen met authentieke fragmenten uit film en media en hebben aandacht voor taaldiversiteit.


Do you already have a good basic knowledge of English and would you like to further practice and improve your speaking and listening skills? Then this course is for you.

In this course you will talk a lot and learn to express yourself in a better and more nuanced way. We will repeat and practise constructions you already know. You will expand your vocabulary and overcome your fear of speaking English.

You will be able to hold a conversation on various topics from the world around us. In doing so, we draw on current audio and visual material. There are role-plays and improvisation on a variety of topics. The culture, traditions and customs of English-speaking countries are naturally discussed in detail in this course.

We continue to work on listening skills. We practise with authentic fragments from film and media and pay attention to language diversity.


Deze module komt uit de opleiding “Engels richtgraad 3 (ERK B2)”.

Grembergen

Woon- en zorgcentrum De Brug – Rootjensweg 77

Engels 7 – levensgenieters conversatie    (dinsdagvoormiddag)cursusnummer: 20240942
Startdatum: 10/09/2024 - Einddatum: 17/06/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 10/12/2024.

Lokeren

Groendreef 31

Engels 7 – levensgenieters conversatie    (dinsdagnamiddag)cursusnummer: 20240843
Startdatum: 10/09/2024 - Einddatum: 17/06/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 10/12/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Je hebt de hele cyclus van Engels (mondeling en schriftelijk) afgewerkt tot niveau 6 (of levensgenieters 12) of je hebt het Engels op een andere manier goed verworven.

Je kan ook instappen op basis van andere attesten of als je slaagt in onze vrijstellingsproef bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 7,5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...