Engels 6

Engels 6Later gepland

Engels – Threshold 4 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

Steeds meer komt de nadruk te liggen op gebruiken en gewoontes uit de Engelstalige wereld, op cultureel, politiek, historisch en sociaal vlak. Film -en nieuwsfragmenten, kranten -en tijdschriftartikelen, wetenschappelijke onderwerpen komen aan bod om in te spelen op wat er in de wereld gebeurt. Op het einde van deze cursus heeft de Engelse taal nog maar weinig geheimen voor je.

Waarop focussen we in deze cursus:

 • We ‘finetunen’ alle tot hiertoe behandelde grammatica
 • We diepen de woordenschat verder uit
 • Je praat vloeiend over dagelijkse thema’s: familie, werk, vrije tijd, ‘lifestyle’, voeding, film, muziek, reizen, transport, cultuur
 • We werken veel met gesproken en geschreven materiaal dat je nu vlot kunt reproduceren
 • Je discussieert over culturele, sociale en historische thema’s
 • Je gaat akkoord of niet akkoord met iets
 • Je vraagt om geschreven informatie
 • Schriftelijk kan je een standpunt verkondigen, een klacht formuleren en voor -en nadelen opsommen

We increasingly focus on the habits and customs of English society, more specifically its cultural, political and social rules, its specific themes and its history. Fragments of films and news , newspaper articles, scientific items and other sources are added in the lessons to have a close link with the hot items of the moment. At the end of the course, the English language has no longer any secrets for you.

In this course, the focus is on:

 • To finetune all acquired grammar
 • To deepen all vocabulary in different areas
 • To talk fluently about daily matters: family, work, free time, lifestyle, food, film, music, travelling, transport, culture, …
 • To capture fully all information from written or spoken sources and to be able to reproduce fluently
 • To debate about cultural, social, historic themes and subjects, to agree, to add, to disagree
 • To ask for written information
 • To formulate in writing a point of view, a letter of complaint, advantages and disadvantages

Deze modules komen uit de opleiding “Engels richtgraad 2 (ERK B1)”.

 

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Engels 5, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...