Engels 5

Engels 5

Engels – Threshold 3 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

Nog steeds leer je in een ontspannen en aangename sfeer op gevarieerde wijze Engels bij. Vanaf deze cursus wordt die taal iets complexer, wordt er meer rond woordenschatuitbreiding gewerkt en ook meer de kans gegeven om mondeling te oefenen.

In deze cursus ligt de nadruk op thema’s als:

 • Praten over familie en vrije tijd
 • Praten over eten
 • Persoonlijkheid en uiterlijk beschrijven
 • Financiële aangelegenheden bespreken
 • Praten over transport en reizen, praten over sociale gedragingen, culturele verschillen
 • Bespreken hoe je succesvol wordt
 • Een verzoek uitdrukken, toestemming vragen en geven
 • Een mening geven

We gaan aan de slag met authentiek lesmateriaal. Zo leer je informatie halen uit bv. nieuwsuitzendingen, korte filmpjes van het internet, enz.


More English learning, still in a relaxed and pleasant atmosphere with plenty of variation. From this course onwards you learn language that is a bit more complex, your vocabulary will be considerably extended and spoken language activities appear more frequently.

In this course, the focus is on:

 • Talking about family and free time
 • Talking about food
 • Describing personality, character and appearance
 • Discussing financial matters
 • Talking about transport & travel
 • Making requests
 • Asking for and giving permission
 • Talking about social behaviour
 • Discussing cultural differences
 • Discussing how to be successful
 • Expressing a point of view
 • Capturing information from written or spoken sources (news broadcasts, short clips,…)

Deze modules komen uit de opleiding “Engels richtgraad 2 (ERK B1) “.

 

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Engels 5    (maandagavond)cursusnummer: 232408712
Startdatum: 04/09/2023 - Einddatum: 17/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Engels 4, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...