Engels 4

Engels 4

Engels – Threshold 2 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

In ons centrum Engels leren gebeurt in een ontspannen en aangename sfeer, met veel variatie. Nu je de basis van de taal stilaan onder de knie hebt, verschuift de nadruk naar mondelinge taalactiviteiten. Onderwerpen die aan bod komen zijn bruikbaar voor reizen, in alledaagse situaties, helpen bij het beter begrijpen van internationaal nieuws en komen ook van pas bij allerlei media om te ontspannen.

In deze cursus ligt de focus op:

 • Uitdrukken van gevoelens
 • Praten over sport, film, gezondheid
 • Taalelementen nodig bij het winkelen
 • Formuleren van voorwaarden
 • Een beslissing nemen
 • Advies vragen
 • Over het verleden praten, herinneringen ophalen, een anekdote vertellen

Learning English at our school is learning in a relaxed and pleasant atmosphere, and with plenty of variation.
Now that you know most of the basics of the language there’s a shift to spoken language activities. Topics are handy for travel, everyday situations and for dealing with international news and entertainment media.

In this course the focus is on:

 • Expressing feelings
 • Talking about sport, film, health, …
 • Language needed for shopping
 • Expressing conditions and decisions
 • Asking for advice
 • Talking about the past, expressing memories, telling anecdotes
 • Expressing likes / dislikes
 • Making phone calls, making arrangements
 • Expressing an opinion

Deze modules komen uit de opleiding “Engels richtgraad 2 (ERK B1) “.

Temse

Schoolstraat 17 A

Engels 4    (dinsdagnamiddag)cursusnummer: 232408719
Startdatum: 05/09/2023 - Einddatum: 18/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Engels 3, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...