Effectieve digitale didactiek: cruciale bouwstenen en toegankelijke tools

Effectieve digitale didactiek: cruciale bouwstenen en toegankelijke toolsLater gepland

Open module ICT (10 lestijden)

In de hele samenleving kan je niet meer ontsnappen aan digitale hulpmiddelen, dat is een feit. Als enthousiaste leerkracht krijg je extra digitale uitdagingen waarop we met deze cursus een antwoord gaan proberen geven. Kom ontdekken hoe je de juiste tool voor het juiste doel kan inzetten, hoe je leerlingen en studenten leert omgaan met alle nieuwe tools, hoe je het leerrendement van lerenden kan vergroten door het juiste didactische gebruik van toegankelijke tools in je lespraktijk. En hoe blijf je intussen zelf nog mee met de nieuwste trends?

In deze korte cursus leer je

 • de basisprincipes en bouwstenen van effectieve digitale didactiek
 • denken van doel naar tool, niet andersom
 • hoe je digitale didactiek kan implementeren in elk type les
 • hoe je digitale middelen als hulpmiddel kan gebruiken
 • werken met digitale tools zoals Wooclap, MS Whiteboard, mogelijkheden in MS Teams, …

Tijdens dit traject leer je praktische tools en manieren om deze te implementeren in je lespraktijk. Een verslag van je persoonlijke ervaringen hierover maakt deel uit van de evaluatie.

Deze cursus situeert zich in het DigCompEdu-kader op het niveau B2 bij competenties 1.3, 3.1 en 3.2. 


Voor wie?
Leerkrachten van alle onderwijsniveaus.


Organisatie
Een combinatie van synchroon en asynchroon afstandsonderwijs.

Tijdens de synchrone lesmomenten kom je 3 keer op een vastgelegd moment online via Teams, je vindt deze momenten op het uurrooster. We onderzoeken hoe je het beste digitale middel bij je doel kan vinden, hoe je dat kan testen en inzetten in je klas, en hoe je het gebruik ervan kan evalueren en eventueel bijsturen.

Tussentijds verwerk je op eigen tempo het leermateriaal en de opdrachten die we jou via het ELO (elektronische leeromgeving Teams) aanbieden.


Je kan deze cursus volgen op 2 manieren: je kan individueel intekenen of je kan deze ook aanvragen voor je schoolteam.

We starten met aparte cursussen vanaf november 2023. Voor de startdata kan je de knop “Uurroosters” van deze cursusfiche aanklikken van zodra deze navormingen geprogrammeerd staan. Om je naam op de wachtlijst te laten noteren, kan je een mailtje sturen naar digisterk@cvofocus.be.  We zullen je op de hoogte houden via onze DigiSterk-nieuwsbrief.


Deze module komt uit de opleiding “Open ICT”.

Geen voorkennis vereist, en absoluut een aanrader voor echte beginners.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 15
 • Verminderd cursusgeld: € 3

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal wordt op het ELO (e-learning omgeving Teams) geplaatst en kan je downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...