Eenvoudige netwerken

Eenvoudige netwerken

Eenvoudige netwerken (60 lestijden)

Je leert hoe je een eenvoudig netwerk kan opzetten met behulp van een router, hoe een netwerk werkt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je het hele systeem optimaal kan beveiligen.
We bekijken ook hoe je een netwerktoestel zoals een NAS, kan integreren in het netwerk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doel en nut van een netwerk
 • De communicatieprincipes tussen computers
 • De onderdelen van een netwerk herkennen
 • Een gestandaardiseerd lagenmodel situeren
 • Het onderscheid tussen peer-to-peer en client-server systemen maken
 • Een basisnetwerk installeren
 • Mappen delen met daaraan gekoppelde rechten voor verschillende gebruikers
 • Printers tussen computers delen
 • De bronnen van het netwerk op share- of gebruikersniveau ter beschikking stellen, beheren en controleren
 • De aanmelding en de beveiliging van een netwerk instellen en gebruiken
 • Instellen en beveiligen van draadloze netwerken

Deze module komt uit de opleiding “ICT Besturingssystemen en netwerken”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Eenvoudige netwerken    (dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag)cursusnummer: 232408356
Startdatum: 30/01/2024 - Einddatum: 18/04/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 27/02/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Er is geen voorkennis van netwerken vereist voor deze opleiding. We beginnen deze opleiding vanaf nul en bouwen stapsgewijs op. Een zekere voorkennis van het gebruik van een computer is wel nodig, zoals het vlot werken met de verkenner (mappen en bestanden) en het opslaan en openen van bestanden.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 6.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • We gebruiken bijkomend een handboek Netwerkbeheer met Windows Server 2016 deel 1, Jan Smets (circa € 40).
 • Als cursist kan je ook gebruik maken van gratis software via msdnaa http://www.academicshop.be/msdnaa/
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Op het einde wordt een schriftelijke proef afgenomen, eventueel aangevuld met een deel praktijk.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...