Eenvoudige netwerken

Eenvoudige netwerken

Eenvoudige netwerken (60 lestijden)

Je leert hoe je een eenvoudig netwerk kan opzetten met behulp van een router, hoe een netwerk werkt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je het hele systeem optimaal kan beveiligen.
We bekijken ook hoe je een netwerktoestel zoals een NAS, kan integreren in het netwerk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doel en nut van een netwerk
 • De communicatieprincipes tussen computers
 • De onderdelen van een netwerk herkennen
 • Een gestandaardiseerd lagenmodel situeren
 • Het onderscheid tussen peer-to-peer en client-server systemen maken
 • Een basisnetwerk installeren
 • Mappen delen met daaraan gekoppelde rechten voor verschillende gebruikers
 • Printers tussen computers delen
 • De bronnen van het netwerk op share- of gebruikersniveau ter beschikking stellen, beheren en controleren
 • De aanmelding en de beveiliging van een netwerk instellen en gebruiken
 • Instellen en beveiligen van draadloze netwerken

Deze module komt uit de opleiding “ICT Besturingssystemen en netwerken”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Eenvoudige netwerken    (dinsdagnamiddag)cursusnummer: 222306943 - Uiterste inschrijvingsdatum is 18/10/2022.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Er is geen voorkennis van netwerken vereist voor deze opleiding. We beginnen deze opleiding vanaf nul en bouwen stapsgewijs op. Een zekere voorkennis van het gebruik van een computer is wel nodig, zoals het vlot werken met de verkenner (mappen en bestanden) en het opslaan en openen van bestanden.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.
 • We gebruiken bijkomend een handboek Netwerkbeheer met Windows Server 2016 deel 1, Jan Smets (circa € 40).
 • Als cursist kan je ook gebruik maken van gratis software via msdnaa http://www.academicshop.be/msdnaa/

Op het einde wordt een schriftelijke proef afgenomen, eventueel aangevuld met een deel praktijk.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...