Duits 3

Duits 3Later gepland

Duits – Threshold 1 mondeling en schriftelijk (120 lestijden)

Nu de basis gelegd is, gaan we dieper in op een aantal aspecten van de Duitse taal, maatschappij en cultuur. De thema’s blijven praktisch bruikbaar in alledaagse situaties, maar worden in een bredere maatschappelijke context geplaatst. Ook muziek, film en andere vormen van cultuur uit de Duitstalige landen komen regelmatig aan bod.

We verrijken verder onze kennis van de Duits taal. Naast praktisch bruikbare thema’s, komen maatschappelijke onderwerpen zoals werk en vrije tijd, cultuur, tradities en gewoontes, relaties en gezondheid aan bod. We leren een mening uitdrukken, discussiëren en klachten formuleren, een mail schrijven, … en nog zoveel meer.


Deze modules komen uit de opleiding “Duits richtgraad 2 (ERK B1)”.

Om in dit niveau te starten, behaalde je eerst Duits 2, of leg je een instaptoets af bij het begin van de cursus.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 180
  • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
  • Handboek(en)

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...