Digitale fotografie – DiFo – deel 4

Digitale fotografie – DiFo – deel 4

Digitale fotografie 3 (60 lestijden)

In de laatste module zetten we de puntjes op de i. De meeste theorie is ondertussen achter de rug en je leert vooral vanuit de praktijk. De technische bagage helpt je een eigen visie te formuleren met de beelden die je maakt. Creativiteit en techniek vloeien nu samen in jouw unieke manier van fotograferen. Kortom, nu ben je klaar om zelfstandig creatieve beslissingen te nemen en oplossingen te zoeken in je fotografisch werk.

Ook deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Technisch
  Flitstechnieken met de externe flits staan centraal. Je leert werken met de flits op en los van de camera. Je gaat bewust om met flitslicht, omgevingslicht en de combinatie ervan. Je werkt in RAW en maakt lokale aanpassingen in Lightroom. Ook leer je de workflow efficiënter beheersen, van opgenomen beeld tot print.
 • Esthetisch en inhoudelijk
  Je blijft focussen op beeldopbouw. Je werkt thematisch in projecten/foto-opdrachten waarin je verschillende fotografische genres aan bod laat komen.
 • Foto-opdrachten
  Foto-opdrachten en een persoonlijk eindwerk spelen een belangrijke rol in de volledige lessenreeks, maar zeker ook in deze module. We bespreken de resultaten constructief in de les. De leerkracht wordt meer een begeleider en de cursisten geven ook input aan elkaar.
  Als de lichtomstandigheden het toelaten, kan je ook tijdens de les fotograferen.

Hier vind je alle cursussen terug waarvoor je momenteel kan inschrijven.

Temse

Schoolstraat 17 A

Digitale fotografie – DiFo – deel 4    (dinsdagvoormiddag)cursusnummer: 192003219 - Uiterste inschrijvingsdatum is 17/03/2020.

Digitale fotografie – DiFo – deel 4    (donderdagavond)cursusnummer: 192003247 - Uiterste inschrijvingsdatum is 19/03/2020.

Voor onderstaande cursussen kan je niet meer inschrijven

Temse

Schoolstraat 17 A

Digitale fotografie – DiFo – deel 4    (woensdagavond en zaterdagvoormiddag)cursusnummer: 192002753 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor deze vervolgcursus moet je geslaagd zijn voor Digitale fotografie 1, 2 en 3 of gelijkwaardige kennis kunnen bewijzen. Je kan ook instappen als je slaagt in een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • We werken met een digitale reflex- of systeemcamera.
 • Je kan ook een flits aankopen maar ook dit is niet verplicht.
 • Als cursist van CVO Focus geniet je van zeer voordelige abonnementstarieven op de Adobe software. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je vakleerkracht.
 • We bezoeken samen een tentoonstelling. Toegangsprijs en vervoer zijn ten laste van de cursist.
 • Om te fotograferen op verschillende locaties worden tijdens de module verplaatsingen gemaakt in samenspraak. De verplaatsingen gebeuren met eigen vervoer.

Gespreide evaluatie: de leerkracht begeleidt je in het aanleren van verschillende technieken en inzichten, en brengt je vorderingen in kaart. We geven regelmatig klassikale feedback. Daarbij werken we niet enkel beoordelend maar vooral stimulerend.

Je werkt ook aan een eindwerk dat op het einde van de cursus aan een jury wordt voorgelegd.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

 

Bezig met zoeken...