Deel 5: Internet of Things projecten met Raspberry Pi (100% e-learning)

Deel 5: Internet of Things projecten met Raspberry Pi (100% e-learning)

Gegevensbeheer en -beveiliging verkort (40 lestijden) + Programmeerproject verkort (40 lestijden) + Databankbeheer verkort (40 lestijden)

In het 5e en laatste deel van de opleiding ga je op je eigen Cloud server een volledige IoT-oplossing uitwerken in Python. Je ontwerpt, programmeert en connecteert talrijke IoT-devices met je Cloud server via een mix van communicatie-opties zoals MQTT, HTTP-requests, GSM-netwerk en LoraWan.
De data van je IoT-devices ontvangen op de server, ga je valideren, opslaan, beheren, filteren en tenslotte tonen aan de geautoriseerde gebruikers van je server, dit via een dashboard dat je zelf ontwerpt met HTML, CSS en Javascript. Je programma voorziet het toekennen en beheren van toegangsrechten en het gebruik van email en sms om users te identificeren. Veilig communiceren en veilig opslaan van data vormen een belangrijk onderdeel van je oplossing.
We bestuderen en gebruiken ook de belangrijkste types van databases om zo te kunnen werken met “Big Data”. Je Cloud server zal API’s gebruiken om extra nuttige data op te halen die je op je dashboard integreert. En tenslotte ontwerp je zelf toegang tot je data voor andere IoT-devices door het aanbieden van je eigen API.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • IoT devices ontwerpen met ESP32 en Raspberry Pi
 • IoT devices programmeren met Python of MicroPython
 • En “all-in” serveroplossing programmeren met Python
 • Communicatie via TCP/IP sockets, MQTT, HTTP-Requests, GSM-netwerk, Lora(Wan)
 • Data valideren, filteren, opzoeken, structureren, bewaren, analyseren
 • Data geëncrypteerd verzenden
 • Toegang tot de serverdata beveiligen
 • Toegangsrechten toekennen, beveiligen en beheren
 • SSL/TLS-certificaat
 • Flask framework
 • SQL database en NoSQL database
 • Testen, documenteren en gebruiksvriendelijkheid bewaken
 • API’s
 • Een informatiestrategie toepassen

Op het einde van dit deel behaal je het certificaat ICT programmeren.


Deze cursus wordt in 100% e-learning georganiseerd.

 • Dit betekent dat de leerstof in afstandsonderwijs via Teams (2/3) en een elektronisch leerplatform (1/3) wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd.
 • Deze cursus worden georganiseerd per semester, van begin september tot eind januari (semester 1), of van februari tot eind juni (semester 2).

Voor vragen of meer info kan je mailen naar wim.verlinden@cvofocus.be


Deze module komt uit de opleiding “ICT Programmeren verkort”.

 

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Deel 5: Internet of Things projecten met Raspberry Pi (100% e-learning)    (maandagavond)cursusnummer: 222306968 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in te stappen in dit deel moet je geslaagd zijn voor de voorgaande delen of je voorkennis kunnen bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Je Cloud server huren gedurende de cursus, kostprijs circa € 5 per maand.
 • Je kan het materiaal (Raspberry Pi, ESP32 ,sensoren, GSM) gebruiken van deel 1 tot 4.
 • Afhankelijk van je eindproject zal je misschien bijkomende sensoren en/of kits moeten aankopen.
 • Het cursusmateriaal en de oefeningen worden op het ELO (e-learning omgeving) geplaatst en kan je gratis downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...