Deel 5: Internet of Things projecten met Arduino (100% e-learning)

Deel 5: Internet of Things projecten met Arduino (100% e-learning)

Gegevensbeheer en -beveiliging verkort (40 lestijden) + Programmeerproject verkort (40 lestijden) + Databankbeheer verkort (40 lestijden)

In het 5e en laatste deel van de opleiding ga je op je eigen Cloud server een volledige IoT-oplossing uitwerken in Node.js. Je ontwerpt, programmeert en connecteert talrijke IoT-devices met je Cloud server via een mix van communicatie-opties zoals MQTT, HTTP-requests, GSM-netwerk en LoraWan.

De data van je IoT-devices ga je uploaden naar je cloudserver, valideren, opslaan, beheren, filteren en tenslotte tonen aan de geautoriseerde gebruikers van je server, dit via een dashboard dat je zelf ontwerpt met HTML, CSS en Javascript en/of Node-RED. Je programma voorziet het toekennen en beheren van toegangsrechten en het gebruik van email en/of sms om users te identificeren. Veilig communiceren en veilig opslaan van data vormen een belangrijk onderdeel van je oplossing.

We bestuderen en gebruiken ook de belangrijkste types van databases om zo te kunnen werken met “Big Data”. Je Cloud server zal API’s gebruiken om extra nuttige data op te halen die je op je dashboard integreert. En tenslotte ontwerp je zelf toegang tot je data voor andere IoT-devices door het aanbieden van je eigen API.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • IoT devices ontwerpen op basis van ESP32
 • IoT devices programmeren met de Arduino IDE
 • En “all-in” serveroplossing programmeren met Node.js en Node-RED
 • Communicatie via TCP/IP sockets, MQTT, HTTP-Requests, GSM-netwerk, Lora(Wan)
 • Data valideren, filteren, opzoeken, structureren, bewaren, analyseren
 • Data geëncrypteerd verzenden
 • Toegang tot de serverdata beveiligen
 • Toegangsrechten toekennen, beveiligen en beheren
 • SSL/TLS-certificaat
 • SQL database en NoSQL database
 • Testen, documenteren en gebruiksvriendelijkheid bewaken
 • API’s
 • Een informatiestrategie toepassen

Op het einde van dit deel behaal je het certificaat ICT programmeren.

 


Deze cursus wordt in 100% e-learning georganiseerd.

 • Dit betekent dat de leerstof in afstandsonderwijs via Teams (2/3) en een elektronisch leerplatform (1/3) wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd.
 • Deze cursus worden georganiseerd per semester, van begin september tot eind januari (semester 1), of van februari tot eind juni (semester 2).

Voor vragen of meer info kan je mailen naar wim.verlinden@cvofocus.be


Deze module komt uit de opleiding “ICT Programmeren verkort”.

 

Lokeren

Groendreef 31

Deel 5: Internet of Things projecten met Arduino (100% e-learning)    (woensdagavond)cursusnummer: 222306974 - Uiterste inschrijvingsdatum is 02/12/2022.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in te stappen in dit deel moet je geslaagd zijn voor de voorgaande delen of je voorkennis kunnen bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Je Cloud server huren gedurende de cursus, kostprijs ongeveer € 5 per maand.
 • Je kan het materiaal (ESP32, sensoren, GSM-module) gebruiken van de modules 1 tot 4.
 • Afhankelijk van je eindproject zal je misschien bijkomende sensoren en/of kits moeten aankopen.
 • Het cursusmateriaal en de oefeningen worden op het elektronisch leerplatform geplaatst en kan je gratis downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...