Deel 4: Full stack programming in Java en Angular

Deel 4: Full stack programming in Java en Angular

Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten (40 lestijden)

De back end is het hart van elke applicatie. De back end zal de data beheren die door een front end component aan de gebruiker zal getoond worden. De back end zal instaan voor de logica van een applicatie, als ook voor de toegang en het beheer van de gegevens. Aspecten zoals gebruikersbeheer, logging en beveiliging van toegang en gegevens komen uitgebreid en praktisch aan bod. In deze cursus krijg je een algemene benadering van deze problematiek, zonder uitgebreid gebruik van SQL.

Door middel van een aantal klassieke stellingen en de aangereikte oplossingen ben je klaar om je logica te koppelen aan een moderne front end component. De schermopbouw (front end) maakt een essentieel deel uit van elke full stack informaticatoepassing en geniet de volle aandacht in deze cursus. Naast de basiselementen voor de opbouw en enkele klassieke geavanceerde concepten bekijk je ook de correcte interacties met een back end. We ondersteunen deze met de technologie die vandaag de dag het meest aanwezig is op de arbeidsmarkt zodat je alle kennis onmiddellijk in een softwarebedrijf kan inzetten. Dit onderdeel is een meer grafische module waarin ieder zijn inbreng kan geven om de schermen er professioneel ‘mooi’ te laten uitzien. Hierbij is een minimale kennis van HTML en CSS noodzakelijk.

Onderwerpen:

 • Basisprincipes back end programming
 • jHipster: van ontwerp tot code in 5 minuten
 • Standaard architectuurprincipes
 • Persistentietechnieken
 • Beveiliging
 • Authenticatie en autorisatie (Keycloak)
 • JPA data access
 • Basisprincipes van front end programming
 • Componenten
 • Binding
 • Directives, two way binding, template variables
 • Interactions
 • Pipes
 • Services
 • Component interactions
 • Forms

Lokeren

Groendreef 31

Deel 4: Full stack programming in Java en Angular    (woensdagavond)cursusnummer: 232408094 - Uiterste inschrijvingsdatum is 20/09/2023.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in te stappen in deze opleiding is een goede basiskennis Java, Spring en databanken vereist. Je kan ook  IntelliJ gebruiken. Je kan je voorkennis bewijzen via andere diploma’s, attesten of een vrijstellingsproef afleggen voor de modules Start to program, databankbeheer, Eenvoudige functionaliteiten. Een minimale kennis van HTML en CSS is sterk aan te raden.

Een elementaire kennis van het Engels is aangeraden maar geen echte must.

De logische volgorde tussen de verschillende modules zal je moeten respecteren. Deze onderdelen worden modulair aangeboden en kan je per 3 gedurende 2 jaar afwerken:

 • 1e jaar: deel 1 + 2 + 3
 • 2e jaar: deel 4 + 5 + 6

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 60
 • Verminderd cursusgeld: € 12
 • Volg je een module voor de 4de keer binnen 6 schooljaren, dan betaal je verhoogd inschrijvingsgeld. Meer info kan je nalezen op Inschrijvingsgeld en -kosten. Bij twijfel contacteer je best ons secretariaat.

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Community Edition IntelliJ (gratis online cursus)
 • Het digitaal lesmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...