Deel 3: Beheer van databanken

Deel 3: Beheer van databankenLater gepland

Databankbeheer (40 lestijden)

Een programma zonder een doeltreffend en correct beheer van gegevens is vandaag de dag ondenkbaar geworden. Voor alle toepassingen is er wel ergens een noodzaak om gegevens op te slaan en deze later terug te kunnen ophalen.

Deze cursus zal in twee fasen het beheer van deze gegevens voor zijn rekening nemen. We gaan ten eerste deze bekijken vanuit een niet-programmatie standpunt: hoe zit een database in elkaar en wat kunnen we er mee doen ?

In een tweede fase gaan we dit linken met onze Java-code. Tenslotte wensen we deze gegevens te verwerken in ons programma. Hierbij nemen we de algemene JDBC-benadering om databases aan te spreken als uitgangspunt. In een verdere fase zullen we overgaan naar een meer abstractere maar snellere manier om gegevens te verwerken in onze code. We zullen hier gebruik maken van de Java Persistence API, een tot op heden gerenommeerd framework dat onder meer ook volledig in een Spring context geïntegreerd is.

Tot slot zullen we ook nog even aandacht besteden aan de architecturale aspecten van een software, met het accent op de databasetoegang.

Onderwerpen:

 • Databases en SQL
 • Java DB toegang
 • JPA
 • Architectuur

Om in te stappen in deze opleiding moet je geslaagd zijn voor Deel 1: Basis programming met Java en Deel 2: Advanced programming met Java. M.a.w. we gaan uit van een goede basiskennis van de basis Java-elementen, inclusief de Spring-elementen. Je kan je je voorkennis ook bewijzen via andere diploma’s, attesten of je kan een vrijstellingsproef afleggen.

Een elementaire kennis van het Engels is aangeraden maar geen echte must.

De logische volgorde tussen de verschillende modules zal je moeten respecteren. Deze onderdelen worden modulair aangeboden en kan je per 3 gedurende 2 jaar afwerken:

 • 1e jaar: deel 1 + 2 + 3
 • 2e jaar: deel 4 + 5 + 6

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 60
 • Verminderd cursusgeld: € 12
 • Volg je een module voor de 4de keer binnen 6 schooljaren, dan betaal je verhoogd inschrijvingsgeld. Meer info kan je nalezen op Inschrijvingsgeld en -kosten. Bij twijfel contacteer je best ons secretariaat.

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Community Edition IntelliJ (gratis online cursus)
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...