Deel 2: Zonthermische systemen

Deel 2: Zonthermische systemenLater gepland

Installatie en onderhoud zonthermische systemen (60 lestijden) + Indienststelling zonthermische systemen (20 lestijden)

We combineren de inhoud van de modules Installatie en onderhoud van zonthermische systemen en Indienststelling van zonthermische systemen. Op deze manier komen theorie en praktijk samen aan bod.

Je leert zonnethermische systemen installeren en aansluiten volgens de regels van de kunst, en herstelt indien nodig:

 • de elektrische onderdelen voor de installatie controleren, aansluiten, vervangen, herstellen
 • een zonneboilersysteem plaatsen en aansluiten (buizen snijden, verbinden, isoleren, …)
 • de zonneboiler optimaliseren: afregelen en metingen uitvoeren, fouten- en storingsanalyse uitvoeren, periodiek onderhoud doen en herstellen

Je stelt de installatie in dienst, voert controlemetingen uit en geeft de nodige uitleg en instructies aan de gebruiker van de installatie.

In elke cursus komen ook volgende items aan bod:

 • gepaste machines en materialen kiezen, veilig gebruiken, onderhouden
 • in team werken, overleggen, informatie uitwisselen en rapporteren
 • plannen, werktekeningen en schema’s lezen
 • technische informatie opzoeken
 • efficiënt werken met oog voor eigen veiligheid en welzijn
 • kennis van veiligheids-, milieu-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • vakkundig werken volgens de kwaliteitsnormen

Deze modules komen uit de opleiding “Technicus hernieuwbare energietechnieken”.

Er is geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 8.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Materiaalkoffer met vouwmeter, bankhamer, buizensnijder, pijptang, waterpomptang, schroevendraaierset en bitsenset (richtprijs € 100).
 • Aangepaste werkkledij is vereist.
 • Veiligheidsschoenen zijn verplicht (circa € 30).
 • Je kan gespecialiseerde vakbladen aankopen via de leerkracht, maar dit is totaal vrijblijvend.

De aankoop van alle materialen wordt in de 1ste les besproken met de leerkracht.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.
De technieken worden aangeleerd op oefenhoofden/medecursisten en worden daarna toegepast op modellen.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...