Deel 2: Integratie en communicatie met Raspberry Pi

Deel 2: Integratie en communicatie met Raspberry Pi

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten (60 lestijden)

Heb je al redelijk wat ervaring met de Raspberry Pi en basiskennis van Linux, Python en elektronica? In deel 2 ontdek je meer geavanceerde mogelijkheden van Python zoals object georiënteerd programmeren.. Via enkele leuke toepassingen bestudeer je hoe de Raspberry Pi kan communiceren met andere apparaten zoals een gps om je locatie te bepalen, een gsm-modem om een sms’je te sturen of een noodnummer op te bellen.

Als aanloop naar de volgende module maak je al even kennis met “The Internet Of Things” en leer je de Raspberry Pi besturen met je Smartphone via het internet en het lokale netwerk.
In je eindproject rond beveiliging, metingen, domotica en robotica ga je een eerste boeiende en nuttige toepassing creëren.

 • We gaan dieper in op de programmeertaal Python, classes, objecten, libraries,…
 • Je leert hoe je vanuit Python specifieke componenten van de Raspberry Pi kan aansturen.
 • Je gaat validatie van input en opvang en melding van fouten inbouwen in je programma.
 • Je leert tutorials en de bekendste ondersteunende websites vinden en raadplegen.
 • Je analyseert code en vereenvoudigt waar mogelijk.
 • Je maakt code leesbaar en goed gedocumenteerd en je zorgt voor een gebruiksvriendelijke output.
 • Je leert de instellingen van een specifieke ontwikkelomgeving wijzigen.
 • Je leert werken met analyse-apparaten zoals een logic analyzer en een oscilloscoop.

Raspberry Pi:

 • Meer geavanceerde mogelijkheden van de Rapsberry Pi
 • Analoge signalen inlezen en genereren
 • Seriële communicatie met GSM, GPS en andere apparaten
 • Seriele interfaces I2C, SPI, 1-Wire
 • Oled display aansturen
 • WS2812 RGB leds sturen
 • Interrupts en callbacks
 • Kennismaking met IoT
 • Pi als webserver die je met je smartphone bestuurt
 • Je zelfgekozen eindproject

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Deel 2: Integratie en communicatie met Raspberry Pi    (maandagavond)cursusnummer: 192003148 - Uiterste inschrijvingsdatum is 16/03/2020.

Deel 2: Integratie en communicatie met Raspberry Pi    (woensdagavond)cursusnummer: 192003159 - Uiterste inschrijvingsdatum is 18/03/2020.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in te stappen in deel 2 moet je geslaagd zijn voor Deel 1: Basis programmeren in Python met Raspberry Pi of je voorkennis kunnen bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

Je kan het materiaal gebruiken van deel 1, maar afhankelijk van je project zal je bijkomende sensoren en/of kits moeten aankopen.
Het cursusmateriaal en de oefeningen worden op het ELO (e-learning omgeving) geplaatst en kan je gratis downloaden.
Om vlot thuis te kunnen oefenen, raden we ook een USB-stick aan (circa € 10).

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

 

Bezig met zoeken...