Deel 2: Integratie en communicatie met Raspberry Pi (100% e-learning)

Deel 2: Integratie en communicatie met Raspberry Pi (100% e-learning)

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten (60 lestijden)

Heb je al redelijk wat ervaring met de Raspberry Pi en basiskennis van Python en elektronica? In deel 2 ontdek je meer geavanceerde mogelijkheden van Python zoals object georiënteerd programmeren. Via enkele leuke toepassingen bestudeer je hoe de Raspberry Pi kan communiceren met andere apparaten zoals een gps om je locatie te bepalen, een gsm-modem om een sms’je te sturen of een noodnummer op te bellen.

Als aanloop naar de volgende module maak je al even kennis met “The Internet Of Things” en leer je de Raspberry Pi besturen met je Smartphone via het internet en het lokale netwerk.
In je eindproject rond beveiliging, metingen, domotica en robotica ga je een eerste boeiende en nuttige toepassing creëren.

 • We gaan dieper in op de programmeertaal Python, classes, objecten, libraries,…
 • Je leert hoe je vanuit Python specifieke componenten van de Raspberry Pi kan aansturen.
 • Je gaat validatie van input en opvang en melding van fouten inbouwen in je programma.
 • Je leert tutorials en de bekendste ondersteunende websites vinden en raadplegen.
 • Je analyseert code en vereenvoudigt waar mogelijk.
 • Je maakt code leesbaar en goed gedocumenteerd en je zorgt voor een gebruiksvriendelijke output.
 • Je leert de instellingen van een specifieke ontwikkelomgeving wijzigen.
 • Je leert werken met analyse-apparaten zoals een logic analyzer en een oscilloscoop.
 • Je bekijkt de meer geavanceerde mogelijkheden van de Tkinter GUI module.
 • Je maakt kennis met MicroPython en test dit met de ESP32.

Raspberry Pi:

 • Meer geavanceerde mogelijkheden van de Rapsberry Pi
 • Analoge signalen inlezen en genereren
 • Seriële communicatie met GSM, GPS en andere apparaten
 • Seriele interfaces I2C, SPI, 1-Wire
 • Oled display aansturen
 • WS2812 RGB leds sturen
 • Interrupts en callbacks
 • Kennismaking met IoT
 • Je Raspberry Pi sturen via een App en Bluetooth
 • Je zelfgekozen eindproject

Deze cursus wordt in 100% e-learning georganiseerd.

 • Dit betekent dat de leerstof in afstandsonderwijs via Teams (2/3) en een elektronisch leerplatform (1/3) wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd.
 • Deze cursus worden georganiseerd per semester, van begin september tot eind januari (semester 1), of van februari tot eind juni (semester 2).

Voor vragen of meer info kan je mailen naar wim.verlinden@cvofocus.be


Deze module komt uit de opleiding “ICT Programmeren”.

 

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Deel 2: Integratie en communicatie met Raspberry Pi (100% e-learning)    (donderdagavond)cursusnummer: 222307603 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om in te stappen in deel 2 moet je geslaagd zijn voor Deel 1: Basis programmeren in Python met Raspberry Pi of je voorkennis kunnen bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

Je kan het materiaal gebruiken van deel 1, maar afhankelijk van je project zal je bijkomende sensoren en/of kits moeten aankopen.
Het cursusmateriaal en de oefeningen worden op het ELO (e-learning omgeving) geplaatst en kan je gratis downloaden.
Om vlot thuis te kunnen oefenen, raden we ook een USB-stick aan (circa € 10).

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...