Deel 2: Integratie en communicatie met JavaScript [100% e-learning]

Deel 2: Integratie en communicatie met JavaScript [100% e-learning]Later gepland

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten (60 lestijden)

In deel 2 leer je de belangrijkste geavanceerde technieken van JavaScript, inclusief object-georiënteerd programmeren, asynchroon programmeren en het integreren van API’s en websockets. Als aanloop naar deel 3 maken we kennis met Node-Red en de ESP32 als IoT device.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • DOM-items uitlezen, aanpassen, verwijderen en toevoegen
 • Cookies en local storage
 • Prototypes
 • Object georiënteerd programmeren (OOP)
 • Eersteklasfuncties
 • Closures
 • Callbacks
 • Promises
 • Async Await
 • Destructuring
 • Maps en Sets
 • Iterators
 • Generators
 • Asynchroon versus synchroon programmeren
 • Ajax
 • Fetch
 • Axios
 • Websockets
 • API’s integreren in een webpagina
 • Node-red basics
 • ESP32 IoT-device geprogrammeerd met JavaScript

Deze cursus wordt in 100% e-learning georganiseerd.

 • Dit betekent dat de leerstof in afstandsonderwijs via Teams (2/3) en een elektronisch leerplatform (1/3) wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd.
 • De onlinelessen worden telkens opgenomen zodat je ze kan herhalen of bekijken op een ander tijdstip in geval van belet door bv. ziekte of verplichtingen op je werk.
 • Deze cursus worden georganiseerd per semester, van begin september tot eind januari (semester 1), of van februari tot eind juni (semester 2).

Voor vragen of meer info kan je mailen naar wim.verlinden@cvofocus.be


Deze module komt uit de opleiding “ICT Programmeren”.

Om in te stappen in deel 2 moet je geslaagd zijn voor Deel 1: Basis programmeren in JavaScript of je voorkennis kunnen bewijzen via andere attesten of een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18
 • Volg je een module voor de 4de keer binnen 6 schooljaren, dan betaal je verhoogd inschrijvingsgeld. Meer info kan je nalezen op Inschrijvingsgeld en -kosten. Bij twijfel contacteer je best ons secretariaat.

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 6.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...