Deel 1+2: Basis elektriciteit en schakelingen

Deel 1+2: Basis elektriciteit en schakelingen

Voorbereidende technieken (20 lestijden) + Veilig werken met elektriciteit (20 lestijden) + Basisschakelingen (80 lestijden)

In deze basiscursus leer je de technische vaardigheden om elektrische componenten in een woning te plaatsen, met aandacht voor de noodzakelijke veiligheidsregels bij de werkzaamheden aan elektrische installaties. Je gaat aan de slag in de praktijk en leert onder de professionele begeleiding van je leerkracht onder andere:

 • Leidingtracés uitzetten volgens de instructies en technische plannen
 • Sleuven en gaten realiseren
 • Leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen monteren en plaatsen met aangepast materiaal, gereedschap en machines
 • Buizen voor verschillende stroomkringen leggen, monteren en bevestigen
 • Het juiste materiaal voor binnen- en buiteninstallaties kiezen
 • Leidingen voor in- en opbouw plaatsen
 • Kabelgoten, armaturen, … monteren en afbreken
 • Stopcontacten en lichtschakelaars bevestigen en aansluiten
 • Eenvoudige basisschakelingen zelfstandig uitvoeren
 • Storingen en fouten in een elektrische installatie zoeken en herstellen Alle werken uitvoeren met inachtneming van de nodige veiligheidsaspecten aan elektrische installaties
 • De gepaste maatregelen toepassen om hinder zoals stof, lawaai en afval te beperken

Deze modules komen uit de opleiding “Elektrotechnisch installateur”.

Lokeren

Brouwerijstraat 5

Deel 1+2: Basis elektriciteit en schakelingen    (donderdagavond)cursusnummer: 20240469
Startdatum: 05/09/2024 - Einddatum: 03/04/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 14/11/2024.

Deel 1+2: Basis elektriciteit en schakelingen    (dinsdagvoormiddag en dinsdagnamiddag)cursusnummer: 20240549
Startdatum: 01/10/2024 - Einddatum: 21/01/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 05/11/2024.

Sint-Niklaas

weTech academy – Breedstraat 152

Deel 1+2: Basis elektriciteit en schakelingen    (maandagavond)cursusnummer: 20240452
Startdatum: 02/09/2024 - Einddatum: 31/03/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 11/11/2024.

Wetteren

Noordlaan 10

Deel 1+2: Basis elektriciteit en schakelingen    (woensdagavond)cursusnummer: 20240461
Startdatum: 04/09/2024 - Einddatum: 02/04/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 13/11/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 12.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Klein werkmateriaal: werkkoffer, set geïsoleerde schroevendraaiers, geïsoleerde tangen (combinatietang + zijsnijtang), ontmantelingsmes, striptang, multimeter (geraamde kostprijs circa € 200).
 • PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen): veiligheidsschoenen (circa € 55).
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

De aankoop van alle materiaal wordt in de eerste lessen besproken en kan doorheen de volledige opleiding verder gebruikt worden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...