Deel 1: Warmtepompen

Deel 1: Warmtepompen

Installatie en onderhoud monobloc-warmtepompen (60 lestijden) + Indienststelling monobloc-warmtepompen (20 lestijden)

In deze cursus combineren we theorie met heel veel praktijk. Je leert monobloc-warmtepompen installeren, herstellen en onderhouden:

 • de elektrische onderdelen voor de installatie controleren, aansluiten, vervangen, herstellen
 • een warmtepomp en toebehoren (bv. een voorraadvat ) plaatsen en aansluiten (buizen snijden, verbinden, isoleren, …)
 • de warmtepompinstallatie optimaliseren: afregelen en metingen uitvoeren, fouten- en storingsanalyse uitvoeren, de installatie periodiek onderhouden en herstellen

Je stelt de installatie in dienst, voert controlemetingen uit en geeft de nodige uitleg en instructies aan de gebruiker van de installatie.

In elke cursus komen ook volgende items aan bod:

 • gepaste machines en materialen kiezen, veilig gebruiken, onderhouden
 • in team werken, overleggen, informatie uitwisselen en rapporteren
 • plannen, werktekeningen en schema’s lezen
 • technische informatie opzoeken
 • efficiënt werken met oog voor eigen veiligheid en welzijn
 • kennis van veiligheids-, milieu-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • vakkundig werken volgens de kwaliteitsnormen

Deze modules komen uit de opleiding “Technicus hernieuwbare energietechnieken”.

Lokeren

Brouwerijstraat 5

Deel 1: Warmtepompen    (donderdagavond)cursusnummer: 20240046
Startdatum: 05/09/2024 - Einddatum: 23/01/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 17/10/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Er is geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 120
 • Verminderd cursusgeld: € 24

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 8.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Materiaalkoffer met vouwmeter, bankhamer, buizensnijder, pijptang, waterpomptang, schroevendraaierset en bitsenset (richtprijs € 100).
 • Aangepaste werkkledij is vereist.
 • Veiligheidsschoenen zijn verplicht (circa € 30).
 • Je kan gespecialiseerde vakbladen aankopen via de leerkracht, maar dit is totaal vrijblijvend.

De aankoop van alle materialen wordt in de 1ste les besproken met de leerkracht.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.
De technieken worden aangeleerd op oefenhoofden/medecursisten en worden daarna toegepast op modellen.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...