Deel 1: Leidingen installeren en monteren

Deel 1: Leidingen installeren en monteren

Voorbereidende installatietechnieken (60 lestijden) + Montage sanitaire leidingen (80 lestijden)

In deze basisopleiding concentreren we ons op het bewerken van verschillende soorten buizen voor toevoer en afvoer van vloeistoffen. De aandacht gaat naar eenvoudige las- en soldeerbewerkingen en je leert leidingen bevestigen op wanden, vloeren en plafond.

Op het programma:

 • Leidingen monteren, bevestigen, isoleren en beschermen voor koud en warm water, afval- en hemelwater, rookgas, aardgas, lpg, centrale verwarming, luchtkanalen voor ventilatie,…
 • Buizen buigen, snijden, zagen, ontbramen en kalibreren
 • Schroefdraadverbindingen, soldeer- en lasverbindingen
 • Sleuven en doorvoeropeningen maken en afdichten
 • De basisprincipes van elektriciteit en het monteren/demonteren van elektrische kabels, goten, datakabels, enz.

In elke cursus komen ook volgende items aan bod:

 • Gepaste machines en materialen kiezen, veilig gebruiken, onderhouden
 • In team werken, overleggen, informatie uitwisselen en rapporteren
 • Plannen, werktekeningen en schema’s lezen
 • Technische informatie opzoeken
 • Efficiënt werken met oog voor eigen veiligheid en welzijn
 • Kennis van veiligheids-, milieu-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
 • Vakkundig werken volgens de kwaliteitsnormen, met kennis van maatvoering en maattoleranties

Deze modules komen uit de opleiding “Monteur installatietechnieken”.

Lokeren

Brouwerijstraat 5

Deel 1: Leidingen installeren en monteren    (maandagavond)cursusnummer: 232407913
Startdatum: 04/09/2023 - Einddatum: 17/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Er is geen voorkennis vereist, iedereen kan starten in deze basismodule.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 210
 • Verminderd cursusgeld: € 42

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 14.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Een materiaalkoffer met vouwmeter, bankhamer, buizensnijder, pijptang, waterpomptang, schroevendraaierset en bitsenset (richtprijs € 100).
 • Aangepaste werkkledij is vereist.
 • Veiligheidsschoenen zijn verplicht (circa € 30).
 • Je kan gespecialiseerde vakbladen aankopen via de leerkracht maar dit is totaal vrijblijvend.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.
De technieken worden aangeleerd op oefenhoofden/medecursisten en worden daarna toegepast op modellen.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...