Deel 1: Draaien en frezen basis

Deel 1: Draaien en frezen basis

Draaien – insteller (80 lestijden) + Frezen en kotteren – insteller (80 lestijden)

In deze basisopleiding van 1 jaar lopen twee modules parallel en concentreer je je op de basistechnieken draaien, frezen en boren. Zo geraak je stapsgewijs wegwijs in de boeiende wereld van de mechanica.
Aan de hand van praktische opdrachten leer je onderstaande technieken beheersen:

 • Draaien:
  • Inwendig en uitwendig voorruwen en nadraaien
  • Inwendig en uitwendig vervaldraaien
  • Conisch draaien
  • Afsteken en kartelen
 • Frezen en kotteren
  • Ruwen en nafrezen
  • Frezen van balkvorm, haaks en evenwijdig
  • Coördinaten boren
  • Verschillende soorten snijgereedschappen gebruiken waaronder boren, frezen en een kotterapparaat

Verder leer je ook

 • werkstukken opspannen
 • een technische tekening lezen
 • snijsnelheden en voedingen berekenen
 • met standtijd en toleranties werken
 • een werkmethode volgen
 • meetgereedschappen gebruiken
 • draaibanken, freesmachines en boormachines bedienen, instellen en onderhouden

Deze modules komen uit de opleiding “Insteller verspaning”.

Lokeren

Brouwerijstraat 5

Deel 1: Draaien en frezen basis    (maandagavond)cursusnummer: 232407903 - Uiterste inschrijvingsdatum is 27/11/2023.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 240
 • Verminderd cursusgeld: € 48

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 16.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Aangepaste werkkledij is vereist:
  • een werkpak, stofjas (nauw aansluitend aan de mouwen) (vanaf € 25)
  • veiligheidsschoenen (vanaf € 30)
  • werkhandschoenen voor fijn werk (circa € 7)
  • werkhandschoenen normaal werk (circa € 4)
  • veiligheidsbril (slijpbril) (circa € 5)
 • Cursusmateriaal: tabellenboek (circa € 40), kopieën (circa € 15)
 • Gereedschap: schuifmaat (circa € 25), vijlen (€ 5) en HSS draaibeitel (circa € 12), metalen meetlat 15 cm (ca € 4), rolmeter 2m. (circa € 5), schuifmaat met nonius 1/10 mm (circa € 25), half zoete halfronde metaalvijl +/- 25 cm (circa € 20)

De aankoop van alle materiaal wordt in de eerste les besproken.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...