Deel 1: Basis programmeren met JavaScript (100% e-learning)

Deel 1: Basis programmeren met JavaScript (100% e-learning)

Start to program (60 lestijden)

JavaScript (JS) is één van de belangrijkste programmeertalen en werd ontwikkeld om webpagina’s interactief en dynamisch te maken. Het wordt vandaag de dag niet alleen meer gebruikt in de browser maar ook aan serverzijde met NodeJS, in IoT-platformen met Node-Red, in GUI desktop programma’s met Electron, in apps met React of Ionic. Zelfs IoT-devices kan je nu met JS programmeren.

Populaire JS frameworks zoals Angular, Vue en React zorgen voor meer structuur, onderhoudbaarheid en performance van geavanceerde webapplicaties.

Onderwerpen:

 • JavaScript voorbeelden in front-end, back-end, IoT-platform en IoT-devices
 • VSCode ontwikkelomgeving (IDE)
 • NodeJS Javascript runtime-omgeving
 • JavaScript syntax
 • Gebruik van variabelen, operatoren, datatypes
 • Commentaar toevoegen
 • Je programma debuggen
 • Controlestructuren in JavaScript
 • Herhalingen met lussen
 • Functies
 • Scope van variabelen
 • Arrays en objecten gebruiken
 • Methods en properties gebruiken
 • Fouten opvangen met try..catch..finally…throw
 • Basis van HTML en CSS
 • Het Document Object Model of DOM
 • DOM-items uitlezen, aanpassen, verwijderen en toevoegen
 • Events toekennen en koppelen aan acties
 • Formulieren maken en valideren
 • Data opslaan en lezen in local storage
 • JSON

Deze cursus wordt in 100% e-learning georganiseerd.

 • Dit betekent dat de leerstof in afstandsonderwijs via Teams (2/3) en een elektronisch leerplatform (1/3) wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd.
 • De onlinelessen worden telkens opgenomen zodat je ze kan herhalen of bekijken op een ander tijdstip in geval van belet door bv. ziekte of verplichtingen op je werk.
 • Deze cursus worden georganiseerd per semester, van begin september tot eind januari (semester 1), of van februari tot eind juni (semester 2).

Voor vragen of meer info kan je mailen naar wim.verlinden@cvofocus.be


Deze module komt uit de opleiding “ICT Programmeren”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Deel 1: Basis programmeren met JavaScript (100% e-learning)    (maandagavond)cursusnummer: 222307580 - Uiterste inschrijvingsdatum is 16/03/2023.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Voor dit eerste deel van de opleiding is geen voorkennis programmeren, Linux en/of elektronica vereist. We beginnen vanaf nul en bouwen stapsgewijs op. Een zekere voorkennis van het gebruik van een computer is wel nodig, zoals het vlot werken met de verkenner (mappen en bestanden) en het opslaan en openen van bestanden.

Inschrijvingsgeld

Cursusgeld: € 90
Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Het cursusmateriaal en de oefeningen worden op het ELO (e-learning omgeving) geplaatst en kan je gratis downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven

Bezig met zoeken...