Deel 1: Basis elektriciteit

Deel 1: Basis elektriciteit

Voorbereidende technieken (20 lestijden) + Veilig werken met elektriciteit (20 lestijden)

In deze basiscursus leer je de technische vaardigheden om elektrische componenten in een woning te plaatsen, met aandacht voor de noodzakelijke veiligheidsregels bij de werkzaamheden aan elektrische installaties.

Wat komt aan bod?

 • Leidingtracés uitzetten volgens de instructies en technische plannen
 • Sleuven en gaten realiseren
 • Leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen monteren en plaatsen met aangepast materiaal, gereedschap en machines
 • Buizen voor verschillende stroomkringen leggen, monteren en bevestigen
 • Alle werken uitvoeren met inachtneming van de nodige veiligheidsaspecten aan elektrische installaties
 • De gepaste maatregelen toepassen om hinder zoals stof, lawaai en afval te beperken

Deze modules komen uit de opleiding “Elektrotechnisch installateur”.

Lokeren

Brouwerijstraat 5

Deel 1: Basis elektriciteit    (dinsdagavond)cursusnummer: 232407928
Startdatum: 05/09/2023 - Einddatum: 07/11/2023
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Sint-Niklaas

weTech academy – Breedstraat 152

Deel 1: Basis elektriciteit    (maandagavond)cursusnummer: 232407921
Startdatum: 04/09/2023 - Einddatum: 06/11/2023
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Wetteren

Noordlaan 10

Deel 1: Basis elektriciteit    (woensdagavond)cursusnummer: 232407925
Startdatum: 06/09/2023 - Einddatum: 08/11/2023
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 60
 • Verminderd cursusgeld: € 12

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 4.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Klein werkmateriaal: werkkoffer, set geïsoleerde schroevendraaiers, geïsoleerde tangen (combinatietang + zijsnijtang), ontmantelingsmes, striptang, multimeter (geraamde kostprijs circa € 200).
 • PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen): veiligheidsschoenen (circa € 55).
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

De aankoop van alle materiaal wordt in de eerste lessen besproken en kan doorheen de volledige opleiding verder gebruikt worden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...