Combinatiesnitten dames met onthaal

Combinatiesnitten dames met onthaalLater gepland

Combinatiesnitten dames (120 lestijden) + Onthaal van klanten (20 lestijden)

Beide modules worden parallel op jaarbasis aangeboden.

Combinatiesnitten dames:

 • Analyse van de verschillende gelaatsvormen, ook volgens de stijl en wensen van de klant
 • Een haar- en hoofdhuidanalyse uitvoeren
 • Een klant adviseren
  • een juiste behandeling aanraden
  • een voorstel formuleren wat betreft stijl, lengte en vorm
  • een prijs afspreken
  • voorbeelden tonen
  • behandelingsproducten en accessoires voorstellen, aanraden en verkopen
 • Verdelingen en verdelingspatronen maken
 • Gecombineerde damessnitten uitvoeren
 • Een snit personaliseren door bijvoorbeeld slicen, uitdunnen, inknippen,…
 • Een snit een individueel karakter geven, aangepast aan de wens van de klant
 • Creatieve en actuele snitten uitvoeren (modetrends opvolgen)

Onthaal van klanten:

Een eerste indruk zegt alles en bepaalt het verdere verloop van je behandeling Je leert een klant begroeten, een afspraak vastleggen, producten verkopen, advies geven en correct afscheid nemen.

De volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

 • Afspraken vastleggen aan de receptie of via de telefoon, gebruik makend van een agenda, digitaal of op papier
 • Een klant verwelkomen op een beleefde en hoffelijke manier
 • Een klant installeren en aankleden
 • Extra aandacht aan advies geven en producten verkopen
 • Een vlotte, vriendelijke communicatie opbouwen en klantgericht handelen
 • Een correcte prijsberekening maken
 • Afscheid nemen van de klant

We besteden ook ruim aandacht aan:

 • Het onthaal van en omgang met klanten en collega’s
 • Communicatie en klantgerichte omgangsvormen
 • Werken in teamverband
 • Vaktermen, modetrends en evoluties in het vakgebied
 • Een kapsalon organiseren
 • De werkpost inrichten met het nodige materiaal en producten
 • De werkpost en alle gebruikte materiaal opruimen, reinigen en ontsmetten
 • Veiligheid, hygiëne, ergonomie en afval sorteren

Modellenwerk
Modellenwerk valt tijdens de lesuren. Doorheen het jaar breng je verschillende modellen mee om de aangeleerde technieken uit te voeren. Hiervoor betaalt elk model een kleine vergoeding. Modellenwerk maakt deel uit van de opleiding en wordt ook geëvalueerd.

E-learning
10% van de lessen zullen online doorgaan, dit zijn 2 lesmomenten per semester per cursus. We geven dan individuele feedback op jouw maat, aangevuld met extra uitleg op je vragen over de leerstof. Een online les kan ook worden ingevuld met een webinar door een expert van een externe firma, het inoefenen van communicatieve vaardigheden via digitale media,…


Deze modules komen uit de opleiding “Kapper”.

Om te kunnen instappen in Combinatiesnitten dames moet je geslaagd zijn voor Basissnitten. Voor Onthaal van klanten is geen voorkennis nodig.

Je mag ook starten als je een gelijkwaardig attest/diploma kan voorleggen of slaagt in de vrijstellingsproef waarin je je voorkennis van de basistechnieken kan bewijzen.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 210
 • Verminderd cursusgeld: € 42

Studiekosten

 • Je hebt een eigen basispakket nodig dat je gedurende de volledige opleiding verder kan gebruiken. De aankoop van het materiaal is het duurst in deze basismodules. In de vervolgmodules daalt de kostprijs voor extra materiaal aanzienlijk.
 • Je vindt gedetailleerde informatie over alle nodige materialen (met geraamde prijzen) in de “Infobrochure Kapper“.
 • Het cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.

De aankoop van alle materiaal wordt in de eerste les besproken. Je bent nooit verplicht om alle materiaal nieuw aan te kopen, je mag ook je eigen materiaal meebrengen en gebruiken in de klas.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.
De technieken worden aangeleerd op oefenhoofden/medecursisten en worden daarna toegepast op modellen.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

 

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...