Coloring

Coloring

Kleuren (160 lestijden)

In deze cursus leer je niet-oxiderende kleuringen aanleggen. Je krijgt ook kleurenleer, product- en materiaalkennis en een basis communicatietraining.

 • Analyse van de verschillende gelaatsvormen, ook volgens de stijl van de klant
 • Allergietesten uitvoeren
 • Morfologie en analyse van de hoofdhuid en het haar
 • Soorten kleurproducten
 • Vluchtige kleuringen, tijdelijke kleuringen, toon op toon, oxidatiekleuringen aanbrengen met het accent op de praktijk
 • Kleurenster van Oswald: primaire, secundaire en tertiaire kleuren herkennen
 • Kleuren met borstel en toepassingsfles
 • Kleuradvies geven

We besteden ook ruim aandacht aan

 • Het onthaal van en omgang met klanten en collega’s
 • Communicatie- en klantgerichte omgangsvormen
 • Vaktermen en modetrends
 • Een behandelingsplan opstellen en de werkpost inrichten
 • Verzorgings- en afwerkingstechnieken toepassen
 • Onderhoud van het kapsalon
 • Veiligheid, hygiëne en kleine verwondingen
 • Beroepsziekten

Modellenwerk
Modellenwerk valt tijdens de lesuren. Doorheen het jaar breng je verschillende modellen mee om de aangeleerde technieken uit te voeren. Hiervoor betaalt elk model een kleine vergoeding. Modellenwerk maakt deel uit van de opleiding en wordt ook geëvalueerd.


E-learning
10% van de lessen zullen online doorgaan, dit zijn 2 lesmomenten per semester per cursus. We geven dan individuele feedback op jouw maat, aangevuld met extra uitleg op je vragen over de leerstof. Een online les kan ook worden ingevuld met een webinar door een expert van een externe firma, het inoefenen van communicatieve vaardigheden via digitale media,…


Deze module komt uit de opleiding “Kapper”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Coloring    (donderdagvoormiddag en donderdagavond)cursusnummer: 232408971
Startdatum: 14/09/2023 - Einddatum: 20/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om te kunnen instappen moet je geslaagd zijn voor Hairstyling + Brushing en watergolf.

Je mag ook starten als je een gelijkwaardig attest/diploma kan voorleggen of slaagt in de vrijstellingsproef waarin je je voorkennis van de basistechnieken kan bewijzen.

Inschrijvingsgeld

Cursusgeld: € 240
Verminderd cursusgeld: € 48

Studiekosten

 • Je hebt een eigen basispakket nodig dat je gedurende de volledige opleiding verder kan gebruiken. De aankoop van het materiaal is het duurst in deze basismodules. In de vervolgmodules daalt de kostprijs voor extra materiaal aanzienlijk.
 • Je vindt gedetailleerde informatie over alle nodige materialen (met geraamde prijzen) in de “Infobrochure Kapper“.
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

De aankoop van alle materiaal wordt in de eerste les besproken. Je bent nooit verplicht om alle materiaal nieuw aan te kopen, je mag ook je eigen materiaal meebrengen en gebruiken in de klas.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.
De technieken worden aangeleerd op oefenhoofden/medecursisten en worden daarna toegepast op modellen.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

 

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...