CAD-tekenen – deel 2: Autocad 3D (30% e-learning)

CAD-tekenen – deel 2: Autocad 3D (30% e-learning)

Eenvoudige 3D-ontwerpen (60 lestijden)

Dit deel gaat uitsluitend over 3D-tekenen: 3D-objecten tekenen en bewerken, presenteren door toepassing van kleur, licht, materialen, …

Ons programma:

 • Inleiding op 3D-tekenen
 • 3D-tekeningen weergeven
 • Draad-, vlakken- en volumemodellen onderscheiden
 • Ontwerpen en modelleren (basisprimitieven, surfaces, meshes)
 • 3D-ontwerpen: positioneren, coördinaten, hulpvlakken
 • 3D-modellen bewerken: afronden, afschuinen, samenvoegen, …
 • Lagentechniek in 3D
 • Fotorealistisch weergeven: renderen met materiaal, licht, afbeeldingen aanmaken
 • Importeren en exporteren (uitwisselen met andere programma’s)
 • Layout: publiceren met stuklijsten, doorsneden, detailzichten,…

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “ICT in een creatieve context”.

Lokeren

Groendreef 31

CAD-tekenen – deel 2: Autocad 3D (30% e-learning)    (woensdagavond)cursusnummer: 232408131
Startdatum: 06/09/2023 - Einddatum: 24/01/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om te kunnen starten moet je geslaagd zijn in CAD-tekenen deel 1.
Je kan ook je voorkennis bewijzen via andere attesten of diploma’s of een vrijstellingsproef afleggen.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 90
 • Verminderd cursusgeld: € 18

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Om vlot thuis te kunnen verder oefenen, raden we ook een USB-stick aan (circa € 10).
 • Programma’s en licenties van Autodesk zijn gratis te verkrijgen. Dit zal in de loop van de cursus zeker door de leraar verder worden toegelicht.
 • Voor alle AutoCAD-cursussen: AutoCAD, Computer Ondersteund Ontwerpen, Auteur ir Ronald Boeklagen, Uitgever TEC/CAD College
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...