CAD-tekenen – deel 1: Autocad [30% e-learning]

CAD-tekenen – deel 1: Autocad [30% e-learning]

CAD Basis (60 lestijden) + Start to create (60 lestijden)

AutoCAD is het basisprogramma voor het ontwerpen met de computer. Het tekenwerk wordt zo veel eenvoudiger en sneller. CAD of Computer Aided Design vindt nu zijn toepassingen in alle sectoren zoals textiel, mechanica, ruimtelijke ordening, elektronica, binnenhuisarchitectuur, staalconstructie,… naast de traditionele bouwsector.

Extra troeven:

AutoCAD is heel gebruiksvriendelijk en wordt veel gebruikt in de bedrijfswereld. Het is hét basistekenprogramma voor CAD en gratis voor cursisten!
Meer info op https://www.autodesk.be/nl/products/autocad/overview

Eerst leer je werken met de gebruikersomgeving: eenvoudige objecten tekenen en bewerken, werken met lagen, coördinatenstelsels gebruiken, …We werken met concrete tekenvoorbeelden om de basistekencommando’s aan te leren zoals tekenen van lijnen en cirkels, …, bematen, arceren, bibliotheken aanmaken en gebruiken, …
A.d.h.v. de aangeleerde mogelijkheden van het programma wordt een eigen project gerealiseerd: cad-tekenen in de praktijk.

Volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

 • Toelichten van verschillende CAD-pakketten en websites
 • De werkomgeving instellen: profielen, workspaces, toolpalettes, …
 • Zoom- en panfuncties
 • Basis tekencommando’s: lijnen, cirkels, rechthoeken, …
 • Selecteren
 • Objecteigenschappen: lijntypes, kleur, …
 • Objecten bewerken: kopiëren, verplaatsen, verschalen, draaien,…
 • Werken met coördinatenstelsels
 • Werken met lagen
 • Een tekening instellen: hulpmiddelen, raster, snijpunten
 • Bemating en tekst toevoegen en arcering aanbrengen
 • Met bibliotheken werken: tekeningen, foto’s, … invoegen
 • Een kader en titelhoek aanmaken: attributen en templates
 • Printen en plotten in model- en layout-omgeving

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


De module CAD basis komt uit de opleiding “Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies”.
De module Start to create komt uit de opleiding “ICT in een creatieve context”.

Lokeren

Groendreef 31

CAD-tekenen – deel 1: Autocad [30% e-learning]    (dinsdagavond)cursusnummer: 20240306
Startdatum: 03/09/2024 - Einddatum: 10/06/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 03/12/2024.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

CAD-tekenen – deel 1: Autocad [30% e-learning]    (woensdagavond)cursusnummer: 20240307
Startdatum: 04/09/2024 - Einddatum: 11/06/2025
Uiterste inschrijvingsdatum is 04/12/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

De cursus vraagt een zekere voorkennis van het gebruik van een computer zoals het vlot werken met de verkenner (mappen en bestanden) en het opslaan en openen van bestanden.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 12.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Om vlot thuis te kunnen verder oefenen, raden we ook een USB-stick aan (circa € 10).
 • Programma’s en licenties van Autodesk zijn gratis te verkrijgen. Dit zal in de loop van de cursus zeker door de leraar verder worden toegelicht.
 • Voor alle AutoCAD-cursussen: AutoCAD, Computer Ondersteund Ontwerpen, Auteur ir Ronald Boeklagen, Uitgever TEC/CAD College
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Nu online inschrijven


Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.

Bezig met zoeken...