Boekhouden 2: Dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte (40% e-learning)

Boekhouden 2: Dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte (40% e-learning)

Aan- en verkoopverrichtingen (80 LT) + Financiële verrichtingen (40 LT)

Na Basisprincipes boekhouden gaan we ons verdiepen in de dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte, zowel op papier als in het boekhoudpakket Octopus.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

 • documenten inboeken in het boekhoudpakket Octopus
 • aan- en verkoopfacturen boekhoudkundig verwerken
 • in- en uitgaven verwerken aan de hand van kasdocumenten en bankafschriften
 • de liquide middelen boekhoudkundig verwerken
 • ontvangsten en uitgaven controleren en nagaan welke vorderingen en schulden open staan
 • verkoopfacturen, creditnota’s, … opstellen volgens de wettelijke verplichtingen
 • verantwoordingsstukken verzamelen en klasseren
 • het btw-mechanisme, de btw-verrekening en de aftrekbaarheid van btw toepassen
 • leveranciers- en klantenlistings maken
 • leveranciers- en klantenfiches up-to-date houden
 • rapportering over klanten- en leveranciersdossiers maken volgens vastgelegde procedures

De cursus is heel praktijkgericht. De klemtoon ligt op het inoefenen op basis van dagdagelijkse documenten en situaties uit het bedrijfsleven.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze modules komen uit de opleiding “Boekhoudkundig assistent”.

 

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

Boekhouden 2: Dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte (40% e-learning)    (maandagavond en donderdagavond)cursusnummer: 232408204
Startdatum: 18/12/2023 - Einddatum: 10/06/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 26/02/2024.

Lokeren

Groendreef 31

Boekhouden 2: Dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte (40% e-learning)    (woensdagvoormiddag en donderdagvoormiddag)cursusnummer: 232408339
Startdatum: 13/12/2023 - Einddatum: 07/03/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 17/01/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Om te starten in deze module is het sterk aangeraden om Boekhouden 1: Basisprincipes boekhouden gevolgd te hebben. Je kan je voorkennis ook bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 12.
  Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
 • Handboek “Computerboekhouden met Octopus” van Marieke Van Beylen, Filip De Maeseneer en Wouter Bellekens (circa € 35).
 • Rekenmachine
 • Het computerpakket Octopus is gratis voor cursisten.
 • Het digitaal lesmateriaal staat op Teams (e-learning omgeving) en kan je daar downloaden.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden, mogelijk aangevuld met een eindevaluatie.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...