Boekhouden 2: Dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte (40% e-learning)

Boekhouden 2: Dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte (40% e-learning)Later gepland

Aan- en verkoopverrichtingen (80 LT) + Financiële verrichtingen (40 LT)

Na Basisprincipes boekhouden gaan we ons verdiepen in de dagelijkse verrichtingen en de BTW-aangifte, zowel op papier als in het boekhoudpakket Octopus.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

 • documenten inboeken in het boekhoudpakket Octopus
 • aan- en verkoopfacturen boekhoudkundig verwerken
 • in- en uitgaven verwerken aan de hand van kasdocumenten en bankafschriften
 • de liquide middelen boekhoudkundig verwerken
 • ontvangsten en uitgaven controleren en nagaan welke vorderingen en schulden open staan
 • verkoopfacturen, creditnota’s, … opstellen volgens de wettelijke verplichtingen
 • verantwoordingsstukken verzamelen en klasseren
 • het btw-mechanisme, de btw-verrekening en de aftrekbaarheid van btw toepassen
 • leveranciers- en klantenlistings maken
 • leveranciers- en klantenfiches up-to-date houden
 • rapportering over klanten- en leveranciersdossiers maken volgens vastgelegde procedures

De cursus is heel praktijkgericht. De klemtoon ligt op het inoefenen op basis van dagdagelijkse documenten en situaties uit het bedrijfsleven.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze modules komen uit de opleiding “Boekhoudkundig assistent”.

 

Om te starten in deze module is het sterk aangeraden om Boekhouden 1: Basisprincipes boekhouden gevolgd te hebben. Je kan je voorkennis ook bewijzen via een vrijstellingsproef.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: € 180
 • Verminderd cursusgeld: € 36

Studiekosten

 • Het computerpakket Octopus is gratis voor cursisten.
 • Handboek “Computerboekhouden met Octopus” van Marieke Van Beylen, Filip De Maeseneer en Wouter Bellekens (circa € 35).
 • Extra cursusmateriaal staat op het ELO (e-learning omgeving) en kan je gratis downloaden.
 • Rekenmachine

Je krijgt tussentijdse opdrachten. Op het einde wordt een schriftelijke proef afgenomen met vooral praktische oefeningen.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...