Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen

Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen

Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen (40 lestijden)

Je leert je beroep op een professionele manier uitoefenen met aandacht voor:

  • Vriendelijk en gepast omgaan met cliënten met respect voor hun eigenheid, diversiteit, beroepsgeheim en privacy
  • Professioneel communiceren met cliënten, collega’s en leidinggevenden: overleggen, samenwerken, rapporteren, informatie uitwisselen,…
  • Constructief omgaan met feedback van cliënten en leidinggevenden
  • Gepast reageren op bv. agressie, grensoverschrijdend gedrag
  • Je eigen deskundigheid verder opbouwen door zelfreflectie, leren uit je fouten, opleidingen volgen,…

Deze module komt uit de opleiding “Huishoudhulp Zorg”. 

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen    (maandagvoormiddag en donderdagnamiddag)cursusnummer: 232408470 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Er is geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: € 60
  • Verminderd cursusgeld: € 12

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 4.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...