Autobus – rijtechnieken

Autobus – rijtechniekenLater gepland

Autobus rijtechnieken (120 lestijden)

In deze praktijkmodule leer je een voertuig met inzittenden besturen op de weg, de autosnelweg en in de bebouwde kom, zowel overdag als ‘s nachts en in specifieke omstandigheden (weersomstandigheden, staat van de weg, files, …). Je werkt de opleiding af met een transportopdracht, met inbegrip van het uitstippelen van een reisweg met stop- en pauzeplaatsen.

Het besturen van een bemande bus omvat onder meer:

 • Remafstanden inschatten
 • Bochtenwerk en manoeuvres uitvoeren
 • Defensief (anticiperen) en zuinig rijden
 • Wegcode en eventueel lokaal politiereglement toepassen
 • Gevolgen van weersomstandigheden inschatten
 • Rij- en rusttijden respecteren
 • Routes en haltes volgen rekening houdend met stopprocedures en tijdstabellen
 • Instaan voor de eigen veiligheid en die van anderen
 • De voorziene hulpmiddelen voor personen met functiebeperkingen hanteren
 • Toezicht houden op de netheid en orde van de bus
 • Zich correct, efficiënt en klantvriendelijk tegenover de passagiers en externen gedragen
 • Efficiënt communiceren met passagiers, externen en werkgever
 • De opdrachtgever bij moeilijkheden contacteren

Deze module komt uit de opleiding “Autobuschauffeur”.

Om in deze cursus te starten, moet je geslaagd zijn in de modules

 • Personenvervoer – onderhoud van het rollend materieel
 • Personenvervoer – administratie
 • Personenvervoer – communicatie
 • Personenvervoer – rijtechnieken

Instapvoorwaarden

 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B.
 • Je bent geslaagd voor de medische keuring (bij een arbeidsgeneesheer).
 • Je spreekt voldoende Nederlands (minstens NT2 richtgraad 2 afgewerkt).
 • Je bent minstens 18 jaar.

Je vindt een raming van alle kosten voor deze totaalopleiding op Studiekosten en afbetalingsplan Autobuschauffeur.

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...