AAV – Nederlands 2 M (50% e-learning)

AAV – Nederlands 2 (50% e-learning)

Nederlands 2 (80 lestijden)

In deze cursus leer je kritisch luisteren en kijken naar informatieve, overtuigende en vertellende teksten. Daarnaast ga je je mondelinge taalvaardigheid verder verfijnen: je ontdekt hoe je een sollicitatiegesprek moet voeren, hoe je inlichtingen vraagt, klachten formuleert, je gevoelens en je persoonlijke mening onder woorden brengt.
Tot slot ga je ook je schriftelijke taalvaardigheid verbeteren: zo leer je een verslag maken, sollicitatiebrieven en -mails opstellen, sollicitatieformulieren invullen, zakelijke brieven en e-mails schrijven, informatieve teksten samenstellen, …
Doorheen de lessen ligt de nadruk op eigentijds taalgebruik dat aangepast is aan de situatie waarin je je bevindt.


Deze module komt uit de opleiding “Aanvullende Algemene Vorming”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV – Nederlands 2 (50% e-learning)    (woensdagvoormiddag)cursusnummer: 222306295 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Kopieën: € 10 + kosten voor een didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...