AAV – Nederlands 1 M

AAV - Nederlands 1Later gepland

Nederlands 1 (80 lestijden)

In deze cursus sta je stil bij verschillende taalvaardigheden: je kijkt en luistert naar verschillende soorten presentaties en voorstellingen, je leert op een gestructureerde manier een verhaal vertellen en mondelinge instructies geven, vragen stellen en beantwoorden, … Je ontdekt hoe je een schema kunt maken van een tekst die je gelezen hebt of instructies die je gehoord hebt, en je leerkracht maakt je wegwijs in formulieren en administratieve documenten en instructies. Tot slot leer je ook typische taalkundige begrippen en termen gebruiken, en je denkt na over spelling, de structuur van taal, en de betekenissen van woorden, afhankelijk van de situaties waarin ze gebruikt worden.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Kopieën: € 5 + kosten didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...