AAV – Nederlands 1 (50% e-learning)

AAV – Nederlands 1 (50% e-learning)

Nederlands 1 (80 lestijden)

In deze cursus sta je stil bij verschillende taalvaardigheden: je kijkt en luistert naar verschillende soorten presentaties en voorstellingen, je leert op een gestructureerde manier een verhaal vertellen en mondelinge instructies geven, vragen stellen en beantwoorden, … Je ontdekt hoe je een schema kunt maken van een tekst die je gelezen hebt of instructies die je gehoord hebt, en je leerkracht maakt je wegwijs in formulieren en administratieve documenten en instructies. Tot slot leer je ook typische taalkundige begrippen en termen gebruiken, en je denkt na over spelling, de structuur van taal, en de betekenissen van woorden, afhankelijk van de situaties waarin ze gebruikt worden.


 

Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Aanvullende Algemene Vorming”.

Dendermonde

Donck – Koning Boudewijnlaan 63 A

AAV – Nederlands 1 (50% e-learning)    (vrijdagvoormiddag)cursusnummer: 232408304 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV – Nederlands 1 (50% e-learning)    (maandagvoormiddag)cursusnummer: 232408208 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

AAV – Nederlands 1 (50% e-learning)    (vrijdagvoormiddag)cursusnummer: 232408264 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

AAV – Nederlands 1 (50% e-learning)    (dinsdagavond)cursusnummer: 232408284 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Temse

Schoolstraat 17 A

AAV – Nederlands 1 (50% e-learning)    (maandagvoormiddag)cursusnummer: 232408323 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 15.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
  • Kosten voor een didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...