AAV – Macusa (30% e-learning)

AAV – Macusa (30% e-learning)

Maatschappij, cultuur en samenwerking (40 lestijden)

In de cursus Macusa ontwikkel je essentiële vaardigheden zoals zelfstandig denken en handelen, communiceren en samenwerken, een positief zelfbeeld en veerkracht nastreven, sociaal functioneren, de wereld verkennen, initiatief nemen en creatief zijn. Actief burgerschap en sociale integratie staan hierbij centraal. Met deze competenties kan je je maximaal ontplooien en actief deelnemen aan onze multiculturele democratische samenleving.
Door te luisteren naar de mening van anderen leer je de wereld vanuit verschillende invalshoeken zien en ontdek je dat maatschappelijke problemen door veel verschillende factoren uitgelokt kunnen worden, en zich vaak doorheen de tijd herhalen.
Interesseer je je sterk voor maatschappelijke problematiek? Dan kan je deze cursus ook in verbrede vorm volgen. Je zal dan niet alleen moeten inschatten of je voorgestelde oplossingen haalbaar zijn, je moet ze dan ook uitvoeren.


Deze cursus wordt in e-learning georganiseerd.
Dit betekent dat een deel van de leerstof in afstandsonderwijs wordt aangeboden, begeleid en geëvalueerd. We voorzien een aantal contactlessen met zeker een opstart- en afsluitmoment op het einde van de cursus, je vindt de data in het uurrooster.


Deze module komt uit de opleiding “Aanvullende Algemene Vorming”.

Dendermonde

Begijnhoflaan 1

AAV – Macusa (30% e-learning)    (dinsdagavond)cursusnummer: 232408314
Startdatum: 06/02/2024 - Einddatum: 16/04/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 27/02/2024.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV – Macusa (30% e-learning)    (dinsdagavond)cursusnummer: 232408285
Startdatum: 06/02/2024 - Einddatum: 16/04/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 27/02/2024.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 5.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
  • Kosten voor een didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...