AAV – Maatschappij, organisatie en samenwerking M

AAV - Maatschappij, organisatie en samenwerking

Maatschappij (40 lestijden) + Organisatie en samenwerking (40 lestijden)

Deze cursussen vormen één geheel, en worden tegelijkertijd en door elkaar heen gegeven. Je bent verplicht om beide cursussen te volgen.

Maatschappij
In de cursus maatschappij krijg je een brede maatschappelijke oriëntatie. Je maakt kennis met verschillende aspecten van het maatschappelijk leven en je leert hoe je kunt deelnemen aan de besluitvorming in de maatschappij. Je ziet welke kanalen er zijn om vragen, problemen, suggesties, … kenbaar te maken aan de overheid. Je leert dat de burgers, organisaties en overheden in een democratische rechtsstaat rechten en plichten hebben. Je gaat na hoe de overheid zelf aan inkomsten raakt, en waaraan ze die middelen spendeert.

Je neemt ook de Belgische staatsstructuur onder de loep, en merk je dat er een gezond evenwicht moet zijn tussen de verschillende machten (wetgevend, uitvoerend en rechterlijk) om van een democratie te kunnen spreken. Je vergelijkt de democratische samenleving in België met andere regeringsvormen in de wereld. Je onderzoekt welke rol de samenwerking binnen de Europese Unie in je eigen leefwereld speelt, en toont aan dat internationale organisaties en instellingen belangrijk zijn. Tot slot ga je een tijdsband maken waarop je de belangrijkste figuren, gebeurtenissen en periodes kunt aanduiden.

Organisatie en samenwerking
In deze cursus staat het begrip planning centraal, zowel individueel als in teamverband. Je leert een planning opstellen en uitvoeren, en daarbij stel je een bepaalde strategie voorop. Om je planning nog efficiënter te maken ga je je strategie analyseren en bijsturen. Je leert dat je niet alleen rekening moet houden met het eindproduct dat je aflevert, maar ook met de manier waarop je je eindresultaat verkregen hebt, en je stelt je werkwijze in vraag: wat kan er beter? Welke aanpassingen ga je aanbrengen in je werkwijze, op basis van de (zelf)evaluatie?

Je zal ook leren overleggen met anderen over de aanpak je zal moeten volgen om tot een goed eindresultaat te komen. In groepsopdrachten zorg je ervoor dat je de gemaakte afspraken nakomt en ga je je eigen werkwijze en die van je groepsleden kritisch maar constructief evalueren, en stuur je bij als dat nodig is. Door je werkwijze in vraag te stellen, ontdek je beter wat je eigen sterke en zwakkere punten zijn, en kan je je werkwijze sneller aanpassen.


Deze modules komen uit de opleiding “Aanvullende Algemene Vorming”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV - Maatschappij, organisatie en samenwerking    (woensdagavond)cursusnummer: 222306362 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Kopieën: € 5 + kosten voor een didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...