AAV – Frans 1

AAV – Frans 1

Moderne vreemde talen 1 (40 lestijden)

In Frans 1 verwerf je een aantal basisvaardigheden op het vlak van luisteren, lezen, spreken en schrijven. In informatieve en vertellende teksten ga je het onderwerp van de zin aanduiden.

  • Je schrijft zelf ook al enkele teksten met een aantal standaarduitdrukkingen. Je leert mondeling informatie geven en een aantal standaarduitdrukkingen en beleefdheidsformuleringen gebruiken.
  • Je maakt gebruik van veel voorkomende woorden, woordcombinaties en grammaticale constructies om iets te vertellen over jezelf, het dagelijks leven, je relatie tot andere personen, je werk, …
  • Je ontdekt ook dat er een verschil bestaat tussen formele en informele spreektaal, en dat er verschillende tekstsoorten bestaan, die elk hun eigen specifieke eigenschappen en mogelijkheden hebben.

Je leerkracht zal je aanmoedigen om de kennis die je in de les opgedaan hebt zoveel mogelijk in nieuwe contexten te gebruiken.


Deze module komt uit de opleiding “Aanvullende Algemene Vorming”.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV – Frans 1    (maandagnamiddag)cursusnummer: 232408214
Startdatum: 11/09/2023 - Einddatum: 06/11/2023
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

AAV – Frans 1    (maandagnamiddag)cursusnummer: 232409004
Startdatum: 11/09/2023 - Einddatum: 06/11/2023
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

AAV – Frans 1    (maandagnamiddag)cursusnummer: 232409371
Startdatum: 05/02/2024 - Einddatum: 15/04/2024
Uiterste inschrijvingsdatum is 26/02/2024.

Temse

Schoolstraat 17 A

AAV – Frans 1    (maandagnamiddag)cursusnummer: 232408325
Startdatum: 11/09/2023 - Einddatum: 06/11/2023
Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Cursusmateriaal (verplicht bij elke inschrijving): € 10.
    Dit bedrag is afhankelijk van de opleiding en omvat de kostprijs voor o.m. kopieën, grondstoffen en (digitaal) materiaal dat je in de lessen gebruikt of verbruikt, software, platformen, diensten, …  Aanvullend vind je hieronder een opsomming van andere benodigdheden die hierin niet zitten vervat.
  • Kosten voor een didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...