AAV – Cultuur M

AAV - Cultuur

Cultuur (40 lestijden)

In deze cursus leer je welke invloed cultuur kan hebben in de maatschappij, zowel hier bij ons als in andere landen. Je zal zien dat leef- en omgangsgewoonten, waarden, normen en opvattingen voortdurend evolueren en veranderen, en dat jouw cultuur en die van de anderen een grote impact hebben op je denken, voelen en handelen. Je leert je waardering tonen voor het cultureel erfgoed, en je gebruikt muziek, beelden en media om je uit te drukken.

De geschiedenis heeft al meer dan eens aangetoond dat onverdraagzaamheid, racisme en vreemdelingenhaat grote gevolgen kan hebben. Door je open te stellen voor de levensomstandigheden, opvattingen en emoties van anderen ga je op een constructieve manier om met verschillen tussen mensen onderling, en leer je op een gepaste manier omgaan met vooroordelen, stereotypen, machtsmisbruik, …

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV - Cultuur    (maandagavond)cursusnummer: 202104278 - Uiterste inschrijvingsdatum is 30/11/2020.

AAV - Cultuur    (dinsdagnamiddag)cursusnummer: 202104312 - Uiterste inschrijvingsdatum is 01/12/2020.

AAV - Cultuur    (donderdagnamiddag)cursusnummer: 202104347 - Uiterste inschrijvingsdatum is 24/09/2020.

AAV – Cultuur B    (maandagavond)cursusnummer: 202104279 - Uiterste inschrijvingsdatum is 30/11/2020.

AAV – Cultuur B    (dinsdagnamiddag)cursusnummer: 202104313 - Uiterste inschrijvingsdatum is 01/12/2020.

AAV – Cultuur B    (donderdagnamiddag)cursusnummer: 202104348 - Uiterste inschrijvingsdatum is 24/09/2020.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

 • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

 • Kopieën: € 5 + kosten voor een didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

In CVO Focus kan je inschrijven op 2 manieren

Persoonlijk aan één van onze balies – klik hier voor onze locaties en openingsuren

 • Bij je inschrijving breng je standaard mee:
  • een bancontactkaart of opleidingscheques als betaalmiddel – we aanvaarden geen cash geld,
  • de nodige attesten voor vermindering of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld. Deze documenten mogen niet ouder dan 1 maand zijn op het moment van de inschrijving.
  • een kopie van je diploma, (deel)certificaat, getuigschrift of attest – als je in een vervolgmodule wil starten.
 • Omwille van de coronapandemie is het dragen van een mondmasker verplicht.

Online via de website

 • Bij een online inschrijving zal je altijd het volledige standaard inschrijvingsgeld met bancontact moeten betalen.
  Betalen met een creditkaart (VISA, Mastercard, … is niet mogelijk).
 • Als je recht zou hebben op verminderd inschrijvingsgeld of kan genieten van het maximumbedrag van 300 euro per aparte opleiding, raden we aan om persoonlijk te komen inschrijven aan één van onze balies.

Inschrijven kan enkel aan één van onze balies, niet online.

Bezig met zoeken...