AAV – Computervaardigheden M

AAV - Computervaardigheden

Computervaardigheid (60 LT)

In de cursus computervaardigheid ga je aan de slag met de basisfuncties van Windows en zet je je eerste stappen op het internet: je leert informatie opzoeken, downloaden, bewaren en doorsturen naar anderen. Die informatie ga je ook kritisch onderzoeken: welke informatie is correct, welke bronnen zijn fake?
Via je computer kom in contact komen met anderen, en dus gelden ook hier een aantal algemene beleefdheidsregels. In de cursus computervaardigheid maak je kennis met deze vorm van etiquette.

Je maakt ook kennis met verschillende onlinediensten waarvoor je geregistreerd moet zijn om ze te kunnen gebruiken, zoals bankapplicaties en websites waar je online kunt betalen. Je leerkracht zal je ook hier wijzen op de gevaren die op de loer kunnen liggen. Je leert op een gepaste manier reageren op (al dan niet terechte) virusmeldingen, en je beveiligt je computer met een antiviruspakket. Je maakt ook op regelmatige basis een backup. Sommige diensten zijn beter geschikt voor een bepaalde taak dan andere, dus je vergelijkt verschillende onlinediensten en providers, en maakt een doordachte keuze op basis van je vergelijking. Je staat er ook bij stil dat je keuzes financiële gevolgen kunnen hebben. Tot slot leer je werken met een elektronische leeromgeving.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV - Computervaardigheden    (donderdagnamiddag)cursusnummer: 192002646 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Kopieën: € 8 + kosten didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...