AAV – Basis Nederlands + Macusa M

AAV - Basis Nederlands + Macusa

Maatschappij, cultuur en samenwerking (40 lestijden) + Nederlands basis (40 lestijden)

De cursussen Macusa en Nederlands basis vormen één geheel, en worden tegelijkertijd en door elkaar heen gegeven. Je bent verplicht om beide cursussen te volgen.

In de cursus Macusa ontwikkel je essentiële vaardigheden zoals zelfstandig denken en handelen, communiceren en samenwerken, een positief zelfbeeld en veerkracht nastreven, sociaal functioneren, de wereld verkennen, initiatief nemen en creatief zijn. Actief burgerschap en sociale integratie staan hierbij centraal. Met deze competenties kan je je maximaal ontplooien en actief deelnemen aan onze multiculturele democratische samenleving.

Door te luisteren naar de mening van anderen ga je problemen vanuit verschillende invalshoeken leren zien, en ontdek je dat maatschappelijke problemen door veel verschillende factoren uitgelokt kunnen worden, en zich vaak doorheen de tijd herhalen.

Interesseer je je sterk voor maatschappelijke problematiek? Dan kan je deze cursus ook in verbrede vorm volgen. Je zal dan niet alleen moeten inschatten of je voorgestelde oplossingen haalbaar zijn, je moet ze dan ook uitvoeren.

In de cursus Nederlands basis ligt de klemtoon op het schrijven van teksten. Je leert nadenken over teksten: wat is de bedoeling van een tekst, over welk soort tekst gaat het, wie is de lezer, … Door teksten op die manier te gaan bekijken, ontdek je dat je je manier van schrijven moet afstemmen op de lezer en het doel dat je met je tekst nastreeft. Om dat doel te bereiken leer je onder andere een schrijfplan maken, ga je gebruik maken van verschillende (digitale en niet-digitale) bronnen en ga je op zoek naar een geschikte lay-out voor je tekst. Als je tekst klaar is, ga je je werk kritisch bekijken en evalueren: is de tekst voldoende afgestemd op het doel en de lezer, zitten er geen spelfouten in, … Je leert ook luisteren naar de mening van anderen. Indien nodig ga je je tekst aanpassen.

Sint-Niklaas

Noordlaan 32

AAV - Basis Nederlands + Macusa    (dinsdagnamiddag, woensdagavond en zaterdagnamiddag)cursusnummer: 192002643 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

AAV - Basis Nederlands + Macusa    (maandagavond, woensdagavond en zaterdagavond)cursusnummer: 192002652 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

AAV - Basis Nederlands + Macusa    (dinsdagnamiddag, woensdagavond, vrijdagnamiddag en zaterdagnamiddag)cursusnummer: 192003029 - Uiterste inschrijvingsdatum is verstreken.

Alle lesdagen en -locaties zijn vermeld onder voorbehoud en kunnen om organisatorische redenen altijd worden gewijzigd. Het aanbod wordt jaarlijks vernieuwd en geoptimaliseerd.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Kopieën: € 9 + kosten didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...