AAV – Basis Nederlands

AAV - Basis NederlandsLater gepland

Nederlands basis (40 lestijden)

In deze cursus ligt de klemtoon op het schrijven van teksten. Je leert nadenken over teksten: wat is de bedoeling van een tekst, over welk soort tekst gaat het, wie is de lezer, … Door teksten op die manier te gaan bekijken, ontdek je dat je je manier van schrijven moet afstemmen op de lezer en het doel dat je met je tekst nastreeft. Om dat doel te bereiken leer je onder andere een schrijfplan maken, ga je gebruik maken van verschillende (digitale en niet-digitale) bronnen en ga je op zoek naar een geschikte lay-out voor je tekst. Als je tekst klaar is, ga je je werk kritisch bekijken en evalueren: is de tekst voldoende afgestemd op het doel en de lezer, zitten er geen spelfouten in,… Je leert ook luisteren naar de mening van anderen. Indien nodig ga je je tekst aanpassen.


Deze module komt uit de opleiding “Aanvullende Algemene Vorming”.

Geen voorkennis vereist.

Inschrijvingsgeld

  • Cursusgeld: gratis indien je nog geen diploma secundair onderwijs hebt behaald.

Studiekosten

  • Kopieën: € 10 + kosten voor een didactische uitstap

Gespreide evaluatie

CVO Focus kiest overtuigd voor een evaluatiesysteem zonder examens. Evaluaties worden gespreid over de cursus aangeboden.

Waarom gespreide evaluatie?
We evalueren op geregelde basis stukken leerstof. Gedurende de cursus zal je dus regelmatig opdrachten krijgen. Op deze manier kunnen we je goed opvolgen en de lessen bijsturen indien noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren we je ook om de leerstof regelmatig te bekijken en zo vermijden we onnodige stress op het einde van de cursus.

Waarom evalueren?
Opdrachten zijn een belangrijke bron van informatie voor de leerkracht. Hebben mijn cursisten de leerstof begrepen? Hebben ze een bepaalde vaardigheid onder de knie? Behalen ze de vooropgestelde leerdoelen van de cursus?
Voor jou als cursist is het een stimulans om de leerstof regelmatig bij te houden. De resultaten geven je een idee van wat je al kan.

Opgelet!
Ben je te vaak afwezig bij deze opdrachten tijdens de les, en zijn er dus te weinig gegevens om je te beoordelen? Dan kan het centrum beslissen dat je niet geslaagd bent voor de cursus.

Deze cursus zit momenteel niet in ons aanbod of de inschrijvingsperiode is hiervoor verstreken.
Voor meer info kan je steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Bezig met zoeken...