Corona – FAQ

Corona – FAQ

Kan ik op school nog les volgen?

Nee, al onze lesplaatsen zijn gesloten tot en met 5 april. Ondertussen is het centrum overgeschakeld op lesgeven “op afstand” – klik hier


Kan ik nog iets afgeven aan de balie (bv. opleidingscheques)?

Nee, ook onze secretariaten zijn overal gesloten. We zijn wel telefonisch en via mail te bereiken:

 • Telefonisch op 09 348 38 45
  • op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
  • op woensdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur
 • Via mail op info@cvofocus.be

De contactlessen van CVO Focus gaan niet door. Wat nu?

We stoppen onze lessen niet. Het is de bedoeling dat we ons engagement naar jullie op een creatieve manier gaan verder zetten. Onze leerkrachten gaan proberen om te blijven voorzien in boeiende leermomenten, weliswaar op een totaal andere manier. Ze gaan de uitdaging aan om maximaal in te zetten op digitaal ondersteund onderwijs en begeleiding op afstand (bv. via mail, ELO, WhatsApp, Skype, andere didactisch digitale tools,…). Ze denken aan het verwerken van theoriestukken via opdrachten die thuis kunnen gemaakt worden, online oefeningen aanbieden, filmpjes tonen, etc.

Zo’n plotse wending is niet eenvoudig. Wij rekenen hierbij op het welwillend begrip en geduld van onze cursisten. Onze leerkrachten zijn hierop niet voorbereid, ook zij zullen moeten zoeken, uitproberen en veel leren. Maar wij gaan ervoor!


Welke invloed heeft het opschorten van de lessen of digitaal onderwijs op VOV en BEV?

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

zie ook https://www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives/gevolgen-voor-vlaams-opleidingsverlof-door-opschorting-lessen-vanwege-coronavirus)

 • Algemeen
  Voor opleidingen zonder verplichte aanwezigheden is het aantal uren VOV gelijk aan het aantal uren van de opleiding. Hoeveel uren de werknemer in de les aanwezig was, telt niet. Er is dan geen probleem voor VOV als die  lessen opgeschort worden.
  Let op: voor het recht op VOV is er wel een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de werknemer niet deel, dan is er geen recht op VOV.
  De kans is zeer klein dat we cursussen definitief zouden stopzetten. Mocht dit toch gebeuren, heeft dit geen gevolgen voor jouw VOV.
 • Lessen worden vervangen door afstandsonderwijs
  Opgeschorte lessen mogen ook vervangen worden door afstandsonderwijs of zelfstudie als er ook contactmomenten zijn bv. via Skype, Webinars, opdrachten die gemaakt moeten worden,…
 • Extra lessen na de paasvakantie
  Als er extra lessen na de coronaperiode worden toegevoegd en/of de opleidingsduurtijd wordt verlengd, is er geen probleem voor VOV.
 • Wat als de werkgever jouw VOV al ingepland had?
  Als het VOV al ingepland is, kan je het VOV opnemen, bv. om te studeren of de cursus online te volgen. Let op: je mag in totaal niet meer VOV opnemen dan waar je  recht op hebt.
  Als het VOV wel nog kan ingetrokken worden, kan je gewoon gaan werken. Je kan dan later VOV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.
  Alleen als je 50% werkt met een vast uurrooster en de uren VOV alleen mag opnemen tijdens uren waarop je lessen en het werk samenvallen, kan je het geplande VOV niet opnemen. Je werkgever kan een ander moment bepalen om de uren VOV die werden opgenomen in te halen.
 • Mag de werkgever tijdelijk het VOV schorsen als er door de coronacrisis te weinig personeel is?
  Op basis van de werkorganisatie (dienstnoodwendigheden) mag hij jouw verlof tijdelijk opschorten en op een later tijdstip toekennen.

Uitdovend Betaald Educatief Verlof (BEV)

zie ook https://www.vlaanderen.be/leren-en-werken-combineren/gevolgen-voor-betaald-educatief-verlof-bev-door-opschorting-lessen-omwille-van-coronavirus

 • Algemeen
  Om recht te hebben op BEV moet je minstens voor 32 uren ingeschreven zijn binnen een tijdsperiode van één jaar. Je hoeft dus geen 32 uren in de les aanwezig te zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.
  De kans is zeer klein dat we cursussen definitief zouden stop zetten. Mocht dit gebeuren, dan laten we jou dit zeker weten. Wij bezorgen je dan een aangepast attest met de datum van stopzetting erop. Dit attest bezorg je dan direct aan je werkgever. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag je geen BEV meer opnemen.
 • Lessen worden vervangen door afstandsonderwijs
  Opgeschorte lessen mogen ook vervangen worden door afstandsonderwijs of zelfstudie als er ook contactmomenten zijn bv via Skype, Webinars, opdrachten die gemaakt moeten worden,… Deze uren tellen dus ook mee.
 • Extra lessen na de paasvakantie
  Als er extra lessen na de coronaperiode worden toegevoegd en/of de opleidingsduurtijd wordt verlengd, wijzigen wij jouw documenten die je aan onze balie kan komen afhalen. Je bezorgt deze dan aan jouw werkgever.
 • Wat als de werkgever jouw BEV al ingepland had?
  Als jouw BEV al ingepland is en de cursus wordt online verdergezet, dan kan je die tijd gebruiken om te studeren of om de cursus online te volgen. Indien de cursus (tijdelijk) wordt opgeschort, dan vraag je aan je werkgever hoe je de die uren later kan compenseren indien je ondertussen meer uren hebt opgenomen als waar je recht op had.
  Je mag nooit meer uren BEV opnemen dan waar je recht op hebt op basis van de aanwezige lesuren.
  Als je BEV wel nog kan ingetrokken worden, kan je gewoon (thuis) werken. Je kan dan eventueel later BEV opnemen als de opleiding voortgezet wordt.
 • Mag de werkgever tijdelijk het BEV schorsen als er door de coronacrisis te weinig personeel is?
  Als er door corona te weinig personeel is dat mag de werkgever inderdaad ook het BEV intrekken en op een later moment toekennen.

Wordt mijn inschrijvingsgeld voor de geschorste lessen terugbetaald?

Antwoord van de overheid: “Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Bezig met zoeken...